Розпочинається реалізація модуля Жана Моне «Радіаційна безпека: європейсько-український підхід»

1 вересня 2023 року на кафедрі матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника розпочинається реалізація модуля Жана Моне «Радіаційна безпека: європейсько-український підхід» (101127143 — RISE-UP — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH), проведення якого розраховане на три навчальні роки (2023-2026 рр).

Метою проекту є створення курсу, що дасть можливість сформувати в студентів систему мультидисциплінарних знань про природу радіоактивного випромінювання, фактори ризику, біологічну дію, характеристики йонізуючого випромінювання, радіаційну гігієну та радіаційних захист в контексті необхідності забезпечення реалізації державної політики України у сфері радіаційної безпеки за умови гармонізації норм та законодавчих актів з вимогами Євросоюзу.

Сьогодні було проведено настановчий воркшоп за участю команди проекту: Коцюбинського Володимира – завідувача кафедрою матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Бойчук Володимири – професора кафедри фізики і методики викладання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Кобецької Надії – професора кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Туровської Лілії – доцента кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Івано-Франківського національного медичного університету, та Паращука Тараса – дослідника кафедри неорганічної хімії, факультету матеріалознавства та кераміки Науково-технічного університету Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця (Краків, Польща), на якому узгоджено моделі та концепції курсу, визначено систему моніторингу якості впровадження курсу, окреслено подальший план роботи щодо реалізації проекту.