Госпдоговори

Надання послуг в сфері наукових досліджень та робіт ренгенофлуоресцентного та рентгеноструктурного аналізу матеріалів.

Мета: Проведення дослідження з подальшою видачою монографії «Реалізація принципу сталого розвитку в екологічних правовідносинах: законодавство та практика застосування в Україні».

Контактна особа в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, Коцюбинський Володимир Олегович
е-mail: volodymyr.kotsuybynsky@pnu.edu.ua

Проведення дослідження з актуальних питань вдосконалення механізму правового регулювання політики в сфері боротьби зі злочинністю, а також з метою захисту національних інтересів держави, недопущення фінансування держави-агресора, додержання вимог чинного законодавства України та уникнення можливих ризиків (в т.ч. і щодо притягнення до кримінальної відповідальності) при взаємодії з контрагента

Тривалість проєкту: 2022 рік

Сума фінансування: 32 750 грн.

Мета проєкту: Проведення дослідження з актуальних питань вдосконалення
механізму правового регулювання політики в сфері боротьби зі
злочинністю.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: доктор юридичних наук, професор, Фріс Павло Львович
е-mail: pavlo.fris@pnu.edu.ua