Положення

 1. Положення про Науково-дослідну частину Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наказ  завантажити
 2. Положення про Навчально-науковий центр досліджень, проєктів та наукової інформації Науково-дослідної частини Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наказ  завантажити
 3. Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наказ  завантажити 
 4. Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи кафедри Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наказ завантажити
 5. Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наказ завантажити
 6. Положення про правила та порядок подання і реалізації грантових проєктів, науково-дослідних проєктів, наукових робіт у Прикарпатському національному університеті наказ завантажити
 7. Порядок формування та розподілу накладних витрат за КПКВК 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  наказ завантажити
 8. Положення про наукові періодичні видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наказ завантажити
 9. Положення про видання наукового журналу «Journal of  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» («Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника») наказ завантажити
 10. Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету за публікації, які індексуються наукометричними базами даних Scopus тa Web of Science наказ  завантажити  інструкція
 11. Положення про стажування та підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників наказ завантажити
 12. Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наказ  завантажити
 13. Положення про принципи діяльності навчально-наукових підрозділів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наказ завантажити
 14. Положення про наукові школи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  наказ завантажити
 15. Положення про підготовку студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника до Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, математичних та гуманітарних наук, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка і Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика наказ завантажити
 16. Положення про порядок надання творчих відпусток науковим і науково-педагогічним працівникам Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наказ завантажити інструкція
 17. Положення про звання “Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” наказ завантажити
 18. Положення про заохочувальні відзнаки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наказ завантажити
 19. Положення про студентський гурток, проблемну групу і кафедральний (міжкафедральний) науковий семінар Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наказ завантажити
 20. Положення про винагороди студентам Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  наказ завантажити 
 21. Положення про підготовче відділення  для іноземних громадян наказ завантажити
 22. Положення про Золоту медаль імені Івана Борковського наказ   завантажити
 23. Положення про діяльність ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених  завантажити
 24. Положення про організацію та проведення наукових заходів завантажити