Реєстрація авторських прав

Авторські права забезпечують захист інтелектуальної власності та є однією з форм правового регулювання. Це низка правових норм, які стосуються створення та використання творів мистецтва, літератури та науки, і регулюють взаємини між особами. Здійснення офіційної реєстрації авторського права не є безпосереднім підтвердженням виникнення прав на твір. Проте, цей процес, що відбувається у публічному порядку, фіксує факт заявлення особою авторських прав на твір, що сприяє більшій довірі до власника майнових прав.

Послідовність реєстрації прав на твір:

 1. Здійснення оплати за підготовку до держреєстрації авторського права від фізичних осіб та оплати за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від фізичних осіб. ОПЛАТА_авторське_свідоцтво.docx
 2. Підготовка необхідного пакету документів.

Обов’язковий пакет документів для отримання послуги:

 1. Заява на реєстрацію авторського права на твір (Додаток 1 – форма для автоматичної генерації заявки)
 2. Примірник твору у встановленій матеріальній формі (запис на CD-диску або друкований варіант)
 3. Документ про сплату збору за підготовку до реєстрації та документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію або копія документів, що підтверджують право на звільнення від сплати збору та державного мита
 4. Документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва.

Інші документи:

 1. Якщо твір оприлюднювався раніше, то додається документ, що свідчить про факт і дату опублікування твору
 2. Якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, то додається довіреність, оформлена в установленому до законодавства порядку.
 3. Якщо заявка подається спадкоємцем автора, то додається документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора.
 4. Якщо здійснюється реєстрація бази даних, то додається настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних.
 5. Якщо здійснюється реєстрація авторського права на комп’ютерну програму, то додається настанова щодо використання програми.
 6. Якщо здійснюється реєстрація авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва, то додається анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики і параметри, час і місце створення.

3. Відправка документів.

 • засобами поштового зв’язку за адресою УКРНОІВІ – 01601, вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1), м. Київ;
 • через поштову скриньку безпосередньо за адресою УКРНОІВІ – вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1), м. Київ;
 • на електронну адресу УКРНОІВІ: copyright@nipo.gov.ua (приймаються лише у разі застосування кваліфікованого електронного підпису. Інструкція із отримання електронного підпису)

Підписання заявок кваліфікованим електронним підписом можна здійснювати через веб сайт czo.gov.ua. Інструкція подана у даному файлі від УКРНОІВІ

Якщо у заяві про реєстрацію авторського права на твір зазначено кілька авторів твору, заяву із застосуванням кваліфікованого електронного підпису підписує один із співавторів за наявності відповідної довіреності від інших співавторів. Додатково: УКРНОІВІ

Додаткову інформацію можна знайти на сайті УКРНОІВІ

Нормативна база

Закон України “Про авторське право і суміжні права” розділ 3

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності” ст. 1 – 3

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1756 “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” пункт 1-2

Постанова КМУ від 18.07.1995 №532 “Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва” пункт 1-5