Інтелектуальна власність

Авторські права забезпечують захист інтелектуальної власності та є однією з форм правового регулювання. Це низка правових норм, які стосуються створення та використання творів мистецтва, літератури та науки, і регулюють взаємини між особами. Здійснення офіційної реєстрації авторського права не є безпосереднім підтвердженням виникнення прав на твір. Проте, цей процес, що відбувається у публічному порядку, фіксує факт заявлення особою авторських прав на твір, що сприяє більшій довірі до власника майнових прав.

  1. Підготовка необхідного пакету документів.

Обов’язковий пакет документів для отримання послуги:

  1. Заява на реєстрацію авторського права на твір (Додаток 1 – форма для автоматичної генерації заявки)
  2. Примірник твору у встановленій формі (запис на CD-диску або друкований варіант)
  3. Документ про сплату збору за підготовку до держреєстрації авторського права від фізичних осіб або копія документів, що підтверджують право на звільнення від сплати збору та державного мита

2. Здійснення оплати за підготовку до держреєстрації авторського права від фізичних осіб. Здійснюється після підписання заяви на реєстрацію авторського права на твір. Обов’язково вказується назва твору та ІПН автора. ОПЛАТА_авторське_свідоцтво.docx

3. Відправка документів.

Підписання заявок кваліфікованим електронним підписом можна здійснювати через веб сайт czo.gov.ua. Інструкція подана у даному файлі від УКРНОІВІ

Якщо у заяві про реєстрацію авторського права на твір зазначено кілька авторів твору, заяву із застосуванням кваліфікованого електронного підпису підписує один із співавторів за наявності відповідної довіреності від інших співавторів. Додатково: УКРНОІВІ

Додаткову інформацію можна знайти на сайті УКРНОІВІ

Нормативна база

Закон України “Про авторське право і суміжні права” розділ 3

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності” ст. 1 – 3

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1756 “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” пункт 1-2

Постанова КМУ від 18.07.1995 №532 “Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва” пункт 1-5

 

 

Заява до оформлення патенту на винахід

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

  1. Заява про видачу патенту (Додаток 2 – форма для автоматичної генерації заявки)
  2. Документи про оплату відповідних зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.
  3. Креслення (якщо на них є посилання в описі)
  4. Опис винаходу (корисної моделі)
  5. Реферат
  6. Формула винаходу (корисної моделі)

Нормативна база

Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” стаття 12-27

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності” ст. 1 – 3

Постанова КМУ від 30.05.2011 №550 “Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (у сфері інтелектуальної власності) платних адміністративних послуг” пункт 1-2

Наказ ЦОВВ від 20.06.2001 №469 “Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі” пункт 1-5

Наказ ЦОВВ від 12.04.2001 №291 “Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи” пункт 1-5