Перелік наукових конференцій університету на 2023 рік

Перелік проведення наукових конференцій
з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2023 рік
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника


з\п
Тема конференції Заклад освіти, відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail Місто та термін проведення (число, місяць, рік) Кількість
учасників
Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу
1 2 3 4 5 6
1. Міжнародні конференції
1.1 XIX Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем (ICPTTFN-XIX)

Заклад освіти: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет: фізико-технічний

Кафедра: фізики і хімії твердого тіла

Відповідальний: проф. Горічок Ігор Володимирович

тел. +380958430230

Адреса: 76018 м. Івано-Франківськ вул. Шевченка, 57

Адміністративний корпус, ауд. 116а

тел.+380342596082

e-mail: icpttfn@pnu.edu.ua

Івано-Франківськ, жовтень,

2-7 жовтня 2023 р.

150 Міністерство освіти і науки України:

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

НАН України:

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка;

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова;

Інститут загальної і неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського

1.2 VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку фізичної культури спорту і туризму в сучасному суспільстві» Заклад освіти: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет: фізичного виховання і спорту

Кафедра: теорії та методики фізичної культури

Відповідальна: доц. Ткачівська Інна Михайлівна

Адреса: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Адміністративний корпус, ауд. 101

тел.+380958308425

e-mail: inna.tkachivska@pnu.edu.ua

Івано-Франківськ, жовтень 2023 р. 120 Міністерство освіти і науки України:

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Тернопільський національний педагогічний університет імені

Володимира Гнатюка;

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Жешувський Університет (Республіка Польща);

Департамент освіти та науки Івано-Франківської обласної ради; Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради;

Управління молоді і спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

1.3 2023 2nd International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering

(ICISSE)

Заклад освіти: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет: математики та інформатики

Кафедра: інформаційних технологій

Відповідальний: проф. Кузь Микола Васильович

тел. +380679498731

Адреса: 76018 м. Івано-Франківськ вул. Шевченка, 57

Головний корпус

тел. +38(0342) 59-60-58

e-mail: mykola.kuz@pnu.edu.ua

Івано-Франківськ,

30-31 жовтня 2023 р

150 Міністерство освіти і науки України,

ГО «Академія технічних наук України»,

Connective Technologies LTD, (Великобританія)

1.4

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»

Заклад освіти: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет: математики та інформатики

Кафедра: комп’ютерних наук та інформаційних систем

Відповідальний: доц. Іляш Юрій Юрійович

тел. +380676644318

Адреса: 76018 м. Івано-Франківськ вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус

тел. +38(0342) 59-60-86

e-mail: kaf_knis@pnu.edu.ua

смт. Микуличин, 23-27 травня 2023 р. 150 Міністерство освіти і науки України,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

Представництво «Польська Академія Наук» в Києві,

Вінницький національний технічний університет,

Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України,

AGH Науково-технологічний університет ім. Ст. Сташіца (Республіка Польща),

Лодзький університет (Республіка Польща),

Інститут кібернетики НАН України,

Національний авіаційний університет,

Фінансово-економічний інститут Таджикистану,

Економічна академія «Д.А.Ценов» Міністерство освіти і науки України (Болгарія),

Штутгардський університет (Німеччина),

Харківський національний університет радіоелектроніки,

НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем ТНЕУ та ІК НАН України,

Новий університет Лісабона (Португалія),

Бакинський державний університет (Азербайджан),

Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН (Білорусь),

Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE), Українська секція,

Асоціація «Інформаційні технології України»,

Громадська організація «Івано-Франківський ІТ кластер»

1.5

Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики

Заклад освіти: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет: психології

Кафедра: соціальної психології

Відповідальна: проф. Пілецька Любомира Сидорівна

тел. +380966806301

Адреса: 76018 м. Івано-Франківськ вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус, ауд. 505

тел. +38(0342) 59-60-61

e-mail: ksppr@pnu.edu.ua

Івано-Франківськ, березень 2023 р.

(онлайн)

50 Міністерство освіти і науки України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Лабораторія організаційної та соціальної психології, Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), Івано-Франківський обласний осередок УАОППП,

Scientific Center of Innovative Researches OÜ (Estonia),

ECHO-Інститутом Центру медичних наук Університету Нью-Мексико (University of New Mexico, the Health Sciences Center, USA);

International Training Center of Psychology and Psychotherapy «LIRA», Warszawa, Poland,

International Training Center of Psychology and Psychotherapy «LIRA», Warszawa, Poland,

«Центр психологічної підтримки» Разом з тобою», факультет психології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за підтримки Razom for Ukraine (США)

2. Всеукраїнські конференції
2.1

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Психолінгвістичні засади вивчення конфліктного дискурсу»

Заклад освіти: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет: психології

Кафедра: психології розвитку, Лабораторія методології та теорії психології

Відповідальна: доц. Литвин-Кіндратюк Світлана Данилівна

тел. +380673424708

Адреса: 76018 м. Івано-Франківськ вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус, ауд. 518

тел. +38(0342) 59-61-36

e-mail: svitlana.lytvyn@pnu.edu.ua

Івано-Франківськ, вересень, 2023 р.

(онлайн)

50 Міністерство освіти і науки України

Кафедра соціальної психології,

Кафедра загального та германського мовознавства,

Інститут педагогіки і психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;

Варшавський університет (Республіка Польща)

2.2

Компʼютерні науки, інформаційні технології та системи управління

Заклад освіти: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет: математики та інформатики

Кафедра: комп’ютерних наук та інформаційних систем

Відповідальний: ст. викл. Петришин Михайло Любомирович

тел. +380505514919

Адреса: 76018 м. Івано-Франківськ вул. Шевченка, 57

Головний корпус

тел. +38(0342) 59-60-86

e-mail: kaf_knis@pnu.edu.ua

 

Івано-Франківськ 14-15 грудня 2023 р. 110 Міністерство освіти і науки України,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

Представництво «Польська Академія Наук» в Києві,

Науково-технологічний університет AGH імені Станіслава Сташіца в Кракові (Республіка Польща),

Вінницький національний технічний університет,

Харківський національний

університет радіоелектроніки,

Національний авіаційний університет,

Тернопільський національний

економічний університет,

Фінансово-економічний інститут Таджикистану,

Економічна академія «Д.А.Ценов».

2.3

Мистецтво України в контексті інтеграції з художньою культурою Заходу

Заклад освіти: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет: Навчально-науковий інститут мистецтв

Кафедра: образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації

Відповідальний: доц. Кузенко Петро Ярославович

тел. +380666435631

Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ вул. Сахарова, 34а

Навчально-науковий інститут мистецтв

тел. +38(0342) 52-34-30

e-mail: kodpmr@pnu.edu.ua

Івано-Франківськ,

19 жовтня 2023 р.

100 Міністерство освіти і науки України,

Управління культури, національностей та релігій

Івано-Франківської ОДА,

Національна спілка художників України,

Музей мистецтв Прикарпаття