Проєкти молодих вчених

Технологія та комп’ютерна симуляція оптимізованих фотоелектричних систем II покоління на основі сполук II-VI

Тривалість проєкту: з 01.01.2021 по 31.12.2023

Сума  фінансування: 2073,000 тис. грн.

Виконавець проєкту: : «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проєкт МОН України для молодих вчених)

Мета проєкту: Розробка економічно конкурентної технології багатошарових тонкоплівкових структур на основі гетероструктур ZnO/CdS/CdTe/CuO методом парофазного та лазерного імпульсного осадження і подальше формування фотоелектричної комірки із високими значеннями ККД (досягти рівня кремнієвих сонячних елементів).

Завдання проєкту:

 1. Синтез матеріалу на основі високочистих бінарних сполук Cd-S, Cd-Te.
 2. Дослідження хімічного і фазового складу отриманого синтезованого матеріалу.
 3. Симуляції фотоелектричної гетероструктури у професійному програмному середовищі SCAPS.
 4. Осадження тонкоплівкового шару ZnO методом лазерного імпульсного осадження на скляну і поліімідну гнучку підкладку.
 1. Дослідження морфології поверхні та структурних властивостей отриманих тонких плівок.
 2. Розроблення наукових основ та рекомендацій щодо застосування тонкоплівкового фотоелектричного модуля для медицини та військової сфери: генератори енергії у польових режимах, гнучкі фотоелектричні системи для військових палаток та екіпірування, а також застосовані на військовій техніці.

Очікувані результати:

 1. Розробити технологію осадження наноколон ZnO методом лазерного імпульсного осадження; вивчено механізми зародження і росту наноколон з метою визначення технологічних режимів, що сприяють підвищенню оптичних властивостей шару.
 2. Провести симуляцію фотоелектричної комірки в залежності від розміру наноколон, товщини шару, побудова вольт-амперної характеристики та квантової ефективності.
 3. Розрахунок ефективності кінцевої комірки. Синтез бінарних сполук Cd-S, Cd-Te для подальшого осадження.

Контактна особа і менеджер проєкту Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника: к. ф.-м. н. Матківський Остап Миколайович

e-mail:  ostap.matkivskyi@pnu.edu.ua

Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України

Тривалість проєкту: з 01.01.2021 по 31.12.2023

Сума  фінансування: 2302,100 тис. грн.

Виконавець проєкту: : «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проєкт МОН України для молодих вчених)

Мета проекту: Полягає у розробці й обґрунтуванні фундаментальних науково-теоретичних, методологічних, організаційно-методичних та прикладних засад і рекомендацій щодо формування інноваційного механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою на макро- та мікрорівнях в Україні.

Завдання проєкту:

 1. Дослідити проблеми стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою в Україні на – макро та -мікро рівнях;
 2. Обґрунтувати основні фактори впливу на стратегічне публічне управління економічною та енергетичною безпекою в Україні;
 3. Дослідити систему ризиків, які впливають на погіршення економічної та енергетичної безпеки України та запропонувати шляхи їх мінімізації;
 4. Провести соціологічне дослідження оцінки ефективності стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою в Україні.

Очікувані результати:

 1. Дослідити проблеми стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою в Україні на -мікро та -макро рівнях;
 2. Обґрунтувати основні фактори впливу на стратегічне публічне управління економічною та енергетичною безпекою в Україні;
 3. Дослідити систему ризиків, які впливають на погіршення економічної та енергетичної безпеки України ;
 4. Запропонувати шляхи їх мінімізації ;
 5. Провести соціологічне дослідження оцінки ефективності стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою в Україні;
 6. Забезпечити формування та розвиток системи соціальної відповідальності бізнесу в контексті забезпечення економічної та енергетичної безпеки в Україні;
 7. Розвинути систему обліково-аналітичних інструментів підтримки управлінських рішень на користь цілей сталого розвитку задля забезпечення економіко- енергетичної безпеки підприємств.

Контактна особа і менеджер проєкту Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:, кандидат економічних наук, доцент Максимів Юлія Василівна

e-mail:  yuliia.maksymiv@pnu.edu.ua