Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України

Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України

Тривалість проєкту: з 01.01.2021 по 31.12.2023

Сума  фінансування: 2302,100 тис. грн.

Виконавець проєкту: : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Проєкт МОН України для молодих вчених)

Анотація
Даний проєкт передбачає розроблення інноваційного механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України задля вирішення прикладних економічних та енергетичних, а також екологічних та соціальних проблем, які з ними пов’язані. Поставлені мета і завдання відповідають стратегічним пріоритетам розвитку України до 2030 р. та прагненням цивілізованого світу в досягненні 17 цілей сталого розвитку. Актуальність дослідження підтверджується тим, що на даний час в країні існують ризики щодо погіршення рівня економічної та енергетичної безпеки, що спричинено пандемією COVID-19, а також системними і тривалими проблемами в побудові незалежного ринку відновлюваних джерел енергії й кругової економіки. Дане дослідження спрямоване на отримання важливих наукових та практичних результатів, які забезпечать розробку дієвого інструментарію для підвищення ефективності стратегічного управління підприємствами та об’єднаними територіальними громадами з невикористаним потенціалом в побудові сталих ланцюжків цінності, як базових чинників зміцнення економічної й енергетичної безпеки в Україні. Отримані результати буде запропоновано до впровадження у вигляді проектів змін до стратегічних документів та програм розвитку регіонів, які впливають на діяльність різних зацікавлених сторін.

Мета та основні завдання
Мета проєкту полягає у розробці й обґрунтуванні фундаментальних науково-теоретичних, методологічних, організаційно-методичних та прикладних засад і рекомендацій щодо формування інноваційного механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою на макро- та мікрорівнях в Україні.

Основними завданнями є:

1) дослідити систему ризиків, які впливають на погіршення економічної та енергетичної безпеки України та запропонувати шляхи їх мінімізації;

2) розробити інноваційні методики оцінки ефективності стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою на макро- та мікрорівнях;

3) розробити інтерактивну карту економічно та енергетично привабливих територій для інвесторів;

4) забезпечити формування та розвиток системи соціальної відповідальності бізнесу в контексті забезпечення економічної та енергетичної безпеки в Україні;

5) розвинути систему обліково-аналітичних інструментів підтримки управлінських рішень на користь цілей сталого розвитку задля забезпечення економіко-енергетичної безпеки підприємств;

6) імплементувати розроблені пропозиції щодо можливостей використання інструментів стратегічного публічного управління в діяльність об’єднаних територіальних громад та бізнес структур.

Очікувані результати дослідження можуть бути використані вітчизняними бізнес-структурами, органами влади, об’єднаними територіальними громадами та науковою спільнотою (як українською, так і зарубіжною), а також студентською молоддю. Зокрема розробки буде запропоновано до впровадження у вигляді проектів змін до нормативно-правових актів й методичних розробок, які уможливлять удосконалення стратегічного публічного управління енергетичною і економічною безпекою країни, й зокрема об’єднаних територіальних громад та бізнес-структур.

Контактна особа і менеджер проєкту Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:, кандидат економічних наук, доцент Максимів Юлія Василівна

e-mail:  yuliia.maksymiv@pnu.edu.ua