Фахові журнали ПНУ

Фахові журнали є важливим компонентом академічного середовища університетів. Видання публікують результати оригінальних досліджень та наукових розробок в різних галузях знань, крім того публікація статей у фахових журналах є важливою складовою наукового рейтингу університету.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є засновником і видавцем двох фахових журналів категорії А (індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science), десяти фахових журналів категорії Б та двох журналів категорії В:

Категорія А

Карпатські математичні публікації – головний редактор: Андрій Загороднюк http://surl.li/gwkks

Фізика і хімія твердого тіла – головний редактор: Любомир Никируй http://surl.li/gwkkq

Категорія Б

Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Серія Педагогіка, Серія Філологія, Серія Економіка, Серія Біологія) – головний редактор: Валентина Якубів http://surl.li/gwkht

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону – головний редактор: Лілія Михайлишин http://surl.li/gwkic

Гірська школа Українських Карпат – головний редактор: Галина Білавич http://surl.li/gwkik

Науковий-культурно просвітній краєзнавчий часопис “Галичина” – головний редактор: Мирослав Волощук http://surl.li/gwkio

Освітні обрії – головний редактор: Олена Будник http://surl.li/gwkiq

Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України – головний редактор: Юрій Микитин http://surl.li/gwkis

Вісник Прикарпатського університету. Серія Фізична культура – головний редактор: Зіновій Остап’як http://surl.li/gwkiy

Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка (Серія Слово, Серія Число) http://surl.li/gwkjc

Вісник Прикарпатського університету. Політологія – головний редактор: Василь Марчук http://surl.li/tsjny

Folium – головний редактор: Яків Бистров http://surl.li/tsjob

Категорія В

Психологія особистості – головний редактор: Любомира Пілецька http://surl.li/gwkjo

Султанівські читання – головний редактор: Ігор Козлик http://surl.li/gwkjs

Ще одним важливим компонентом науково-дослідницької роботи університету та підвищення наукового потенціалу студентської молоді є збірники студентських наукових праць Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: http://surl.li/ggxms

Збірник студентських наукових праць “Еврика”

Студентські історичні зошити

Запрошуємо Вас опублікувати свої оригінальні дослідження та наукові розробки у фахових журналах університету.