Нові фотокаталітичні системи на основі гетеронаноструктурованого діоксиду титану

Нові фотокаталітичні системи на основі гетеронаноструктурованого діоксиду титану

Тривалість проєкту: з 01.01.2020 по 31.12.2022

Сума фінансування: 1950,000 тис. грн.

Виконавець проєкту: «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проект МОН України)

Мета проєкту: створити фотокаталізатори нового покоління з удосконаленими структурно-морфологічними характеристиками на основі гетеронаноструктурованих рутилу і анатазу з ізоморфно заміщеними атомами Ті на атоми металів і неметалів, а також з осадженими нанокластерами Au, іммобілізувати отримані фотокаталізатори на пористих носіях та застосувати їх для фотокаталітичної очистки води від техногенних забруднювачів.

Завдання проєкту:

  1. Створення новітніх фотокаталітичних матеріалів на основі рутильної форми ТіО 2 , фотокаталітична активність яких буде посилена додаванням гідроген пероксиду.
  2. Створення біфункціональних гетеронаноструктур, що складатимуться з високоефективного адсорбенту та фотокаталізатора. Мезопористий TiO з високою площею поверхні (до 200 м 2 /г) поглинатиме забруднювачі та їх проміжні продукти і, в той же час, поверхнева дифузія транспортуватиме їх до фотокаталітичних ділянок, де вони розкладатимуться.

Очікувані результати:

  1. Ефективність процесів фотоіндукованого перенесення електронів.
  2. Результати фотокаталітичної деградації модельних забруднювачів (органічних барвників фенолів, УФ-фільтрів, ароматичних вуглеводнів тощо) під впливом УФ опромінення у присутності/відсутностіН 2 О 2.
  3. Вплив умов реакцій (концентрації H 2 O 2 , рН, температури, концентрації O 2 ) на швидкість деградації органічних токсиканті та оцінка швидкості їх  повної мінералізації;

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: завідувач кафедри хімії, проф. Миронюк Іван Федорович

e-mail: myrif555@gmail.com