Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води

Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води

Тривалість проєкту: з 01.01.2021 по 31.12.2023

Сума фінансування: 3450,000 тис. грн.

Виконавець проєкту: «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проект МОН України)

Мета проєкту: створити і випробувати залізооксидні каталізатори шпінельної структури з функцією регулювання активності шляхом індукційного нагрівання.

Завдання проєкту:

Створення і випробування каталізаторів розкладу Н 2 О 2 .

 Очікувані результати:

  1. Синтезувати серії нанодисперсних катіондопованих магнітних каталізаторів на основі магнетиту і феритів (Fe 3 O 4 , Co 1-x Zn x Fe 2 O 4 , CoFe 2 O 4, MgFe 2 O 4, Zn 1-x Co x Fe 2 O 4 );
  2. Розробити трубчастий реактор для синтезу магнітних каталізаторів за методом співосадження в протічному режимі;
  3. Охарактеризувати фазовий склад та структурно- морфологічні параметри отриманих матеріалів методами ХRD, FTIR, SEM, TEM, EDS, XPS, XRF, TGA, BET, Мессбауерівською спектроскопією;
  4. Визначити каталітичну активність отриманих матеріалів щодо радикального розкладу Н 2 О 2 у мікрореакторі періодичної дії.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: к.х.н., доцент кафедри хімії Татарчук Тетяна Романівна

е-mail: tetyana.tatarchuk@pnu.edu.ua