Творчий універсалізм митців української діаспори XX – початку XXI століття: ідентифікаційний, комунікаційний, синергетичний виміри

Творчий універсалізм митців української діаспори XX – початку XXI століття: ідентифікаційний, комунікаційний, синергетичний виміри

Тривалість проєкту: з 01.01.2022 по 31.12.2024

Сума фінансування: 1260,000 тис. грн.

Виконавець проєкту: «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проект МОН України)

Мета проєкту: Метою роботи є персонологічний аналіз діяльності митців української   діаспори упродовж ХХ і до початку ХХІ ст., здійснений крізь призму творчого універсалізму та синергії.

Завдання проєкту:

  1. Виявити типологію творчого універсалізму в середовищі митців діаспори;
  2. Розкрити пріоритетні напрями діяльнісного універсалізму митців культури і мистецтва української діаспори;
  3. Проаналізувати специфіку і напрями взаємодії різних видів мистецтва у творчості представників української діаспори різних часових періодів та географічних ареалів;
  4. Дослідити характер збереження національних традицій у творчості митців діаспори у контексті художніх напрямів і стилів різних історичних етапів;

Очікувані результати:

1.Здійснення системного розгляду динаміки розвитку видів мистецтва української діаспори, аналіз функцій видів мистецтва в країнах поселення українців, аналіз мистецьких шкіл та осередків в середовищі української діаспори, їх засновників та лідерів.

2.Системний вияв взаємодії видів мистецтва української діаспори на прикладі діяльності митців, аналізу творів та мистецьких проєктів.

3.Аналіз проявів діалогу чи синтезу культур у функціонуванні видів мистецтва української діаспори на прикладі діяльності митців, створення мистецької продукції та її сприйняття.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: д-р мистецтвознавства; проф. Дутчак Віолетта Григорівна

е-mail: violetta.dutchak@ukr.net