Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні

Назва проєкту: Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні

Тривалість проекту: 25.05.2021 – 25.05.2022

Загальний бюджет проекту складає 30 тис доларів.

Координатор проєкту – професор Якубів Валентина Михайлівна

Метою проєкту є встановлення регіонального акселератору для GCIP України (Центр інновацій, технологій та інноваційних стартапів), який сфокусовано на створенні комфортного інноваційного середовища для виробництва та реалізації креативних ідей та інноваційних стартапів, трансферу технологій, співпраці з виробництвом і малим бізнесом, розвитку зеленої економіки в Івано-Франківській області України. Програма також спрямована на розвиток ринку для впровадження енергетично ефективних інноваційних заходів і збільшення використання відновлювальних джерел енергії в енергетично-затратних виробництвам малого і середнього бізнесу України.

Проект Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та Глобального  Екологічного Фонду (ГЕФ) «Глобальна інноваційна Програма чистих технологій для малих та  середніх підприємств (МСП) в Україні» спрямований на підтримку та зміцнення підприємницької  екосистеми з впровадження інноваційних чистих технологій (CleanTech) в Україні, одночасно  стимулюючи залучення інвестицій та налагодження міжнародних партнерських відносин для  сприяння адаптації до змін клімату та зниженню кількості викидів парникових газів в атмосферу.

У рамках Проекту на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» створено Регіональний акселератор GCIP для інновацій, технологій та стартапів у Івано-Франківській  області, у якому проведено два онлайн-конкурси екологічно дружніх стартап-проєктів та  відібрано команди півфіналісти для участі в акселераційній програмі за стандартами ЮНІДО/ГЕФ, що передбачає  проведення Бізнес академії, менторську підтримку, грантове фінансування.