Корекція метаболічного синдрому збагаченими сульфорафаном препаратами з проростків броколі

Корекція метаболічного синдрому збагаченими сульфорафаном препаратами з проростків броколі

Тривалість проєкту: з 01.01.2022 по 31.12.2024

Сума фінансування: 4500,000 тис. грн.

Виконавець проєкту: «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проєкт МОН України)

Мета проєкту: На основі проростків броколі створити збагачений сульфорафаном препарат, який послаблюватиме симптоми метаболічного синдром і супутні запальні процеси, а також посилюватиме системи захисту від активних форм кисню та карбонільних сполук.

Завдання проєкту:

  1. Розробити легкодоступні методи кількісного аналізу вмісту сульфорафану та його попередника глюкорафаніну, а також активності мирозинази (каталізує перетворення глюкорафаніну на сульфорафан) у біологічному матеріалі.
  2. Протестувати наявні на ринку України сорти броколі на вміст сульфорафану та відібрати найперспективніші для вирощування та отримання насіння в умовах Прикарпаття.
  3. Оптимізувати способи пророщування насіння броколі та обробки проростків для отримання максимального виходу сульфорафану та глюкорафаніну.
  4. Отримати експериментальні партії збагачених сульфорафаном препаратів проростків броколі.
  5. Протестувати на дрозофілах і мишах в умовах моделювання метаболічного синдрому вплив отриманих препаратів з фокусом на імунну систему і системи детоксикації активних форм кисню та карбонільних сполук.

Очікувані результати:

  1. Буде вирощено і протестовано на вміст сульфорафану та глюкорафаніну 10 сортів і ліній броколі; розроблені та апробовані лабораторні метод визначення вмісту сульфорафану та глюкорафаніну; розроблені та апробовані способи тестування необроблених препаратів з проростків броколі на дрозофілі та мишах.
  2. Буде створено і апробовано два збагачених сульфорафаном препарати проростків броколі, дія яких буде протестована на дрозофілі та мишах; буде відібрано п’ять сортів чи ліній броколі з максимальним вмістом діючих речовин і відпрацьована технологія отримання насіння; будуть вирощені та апробовані п’ять видів ісортів рослин з родини хрестоцвітих перспективних для отримання частково очищених препаратів мирозинази; будуть створені та протестовані на дрозофілі та мишах два збагачених сульфорафаном препарати проростків броколі.
  3. Будуть створені та апробовані на дрозофілі та мишах чотири збагачених сульфорафаном препарати з проростків броколі; будуть вирощені два сорти/лінії броколі з максимальним вмістом діючих речовин і отримане насіння в кількості кількох кілограм; будуть вирощені на насіння п’ять видів/сортів рослин з родини хрестоцвітих перспективних для отримання частково очищених препаратів мирозинази.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: завідувач кафедри біохімії та біотехнології, Лущак Володимир Іванович

e-mail: lushchak@pu.if.ua