Загальний конкурс

Нормативна база

Наказ МОН №1032

Наказ МОН №232 від 03.03.2023р. Про затвердження проєктів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Наказ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника № 663додатки до наказу №663

Інформація до проєкту – Додаток_7

Інструктивний лист

Шаблони форм для заповнення заявки

Форма проекту фундаментального дослідження – Додаток_1

Форма проєкту прикладного дослідження – Додаток_2

Форма проєкту науково-технічної (експериментальної) розробки – Додаток_3

Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту на проведення фундаментального дослідження – Додаток_4

Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту на проведення прикладного дослідження – Додаток_5

Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту науково-технічної (експериментальної) розробки – Додаток_6

Згода основних виконавців на участь у виконанні наукового-дослідження – Додаток_8