Молоді вчені

Матеріали тренінгу Розвиток проєктно-грантової діяльності університету. Проєкти МОН

Нормативна база

Наказ МОН України від 14.12.2015 № 1287, зареєстрований наказом Міністерством юстицій України 06.01.2016 р. за № 15/28145 (зі змінами) Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих досліджень і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 380 від 25.04.2022 – з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства освіти і науки № 581 від 22.06.2022)

Наказ МОН України від 21 вересня 2023 року № 1143 «Про оголошення у 2023 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених»

Наказ 1202 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2023 № 1104” про затвердження пріоритетної тематики

Наказ МОН України від 04.11.2022 № 987 «Про внесення змін до тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок міністерства освіти і науки України на 2022-2026 роки»

Наказ ПНУ №749 про оголошення першого етапу конкурсного відбору у 2023р.

Секції, пріоритетні напрями та тематика

Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок

Тематика фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Додаток 2 (тематика наукових напрямів для подання проєктів на конкурс)

Шаблони форм для заповнення заявки

Додаток 1 (форма проєкту фундаментального наукового дослідження, прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки)

Додаток 3 (згода основних виконавців на участь у виконанні проєкту дослідження або розробки)

Додаток 4 (інформація до проєкту роботи/розробки (для подальшої публікації))

Додаток 5 (науково-експертний висновок)

 

Електронна форма загальних питань