Дослідження алгебр породжених симетричними поліноміальними та раціональними відображеннями у банахових просторах

Дослідження алгебр породжених симетричними поліноміальними та раціональними відображеннями у банахових просторах

Тривалість проєкту: з 01.01.2023 по 31.12.2025

Сума фінансування: 3300,000 тис. грн.

Мета проєкту:  всебічне вивчення алгебр симетричних аналітичних та раціональних функцій на банахових просторах, дробових відображень від скінченної та нескінченної кількості змінних, побудова нових алгоритмів розвинення заданих функцій у функціональні гіллясті ланцюгові дроби, встановлення умов та ознак збіжності, оцінки похибок наближень, отримання застосування до алгоритмів сортування, розпізнавання та машинного навчання.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: д-р ф-м наук, завідувач кафедри математичного та функціонального аналізу; проф. Загороднюк Андрій Васильович

e-mail: andriy.zagorodnyuk@pnu.edu.ua