Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя

Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя

Реєстраційний номер проєкту: 2020.02/0118

Тривалість проєкту: з 2020 по 2022 р.р.

Загальна вартість проекту: 8 664 800 тис. грн.

Назва конкурсу:

Конкурс НФДУ “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”

Тематичний напрям конкурсу :

Загальногалузевий конкурс колективних проєктів із виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок.

Характер досліджень : Фундаментальні дослідження

Вид грантової підтримки: Колективний грант

Напрям грантової підтримки: Виконання наукових досліджень і розробок

Науковий напрям : Біологія, медицина і аграрні науки

Спеціальність : Біохімія – Фізіологія людини і тварин – Молекулярна біологія

Мета наукового проєкту:

Встановити спільні та відмінні механізми геропротекторної дії ефекторів мітохондріального дихання (2,4-динітрофенол та альфа-кетоглютарат), окремих фенілпропаноїдів (ферулова кислота) та рослинних препаратів з високим вмістом фенілпропаноїдів (лофант анісовий, перець чiлі та родіола рожева) у модельних тварин, плодової мушки Drosophila melanogaster та мишей.

Основні завдання проєкту:

  1. Дослідити дозо-залежний вплив мітохондріальних ефекторів (альфа-кетоглютарату і 2-4- динітрофенолу), окремих фенольних речовин (ферулової кислоти) та комплексних рослинних препаратів (лофанту анісового, перцю чілі та родіоли рожевої) на функціональні показники здоров’я модельних тварин за умов збалансованої дієти.
  2. Дослідити вплив вищезгаданих препаратів на активність метаболічних шляхів, зокрема показники енергетичного метаболізму та інтенсивність вільнорадикальних процесів, у модельних тварин за умов збалансованої та висококалорійної дієт.
  3. Встановити молекулярні механізми захисної дії досліджуваних препаратів шляхом визначення рівня маркерів запалення та рівня транскриптів і білкових продуктів для генів, чия експресія регулюється відомими сигнальними системами, які пов’язані зі старінням.
  4. Вивчити вплив різних комбінацій досліджуваних препаратів на тривалість життя та функціональне старіння у плодової мушки.

Очікувані результати виконання проєкту:

  1.  Очікуємо, що досліджувані речовини та рослинні екстракти, які продовжують тривалість життя, також уповільнюватимуть функціональне старіння.
  2. Також очікуємо виявити активацію відомих сигнальних шляхів за дії вибраних геропротекторів.
  3. Планується з’ясувати багато аспектів ролі мітохондрій у дії вибраних геропротекторів та отримати нову інформацію відносно ключових систем регуляції експресії генів та метаболізму у плодової мушки та мишей, адже роль шляху Nrf2 у збільшенні тривалості життя різними геропротекторами вивчена лиш на нематоді C. elegans.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії та біотехнології Байляк Марія Михайлівна

 е-mail: bayliak@ukr.net