Наукові проєкти Прикарпатського університету

Прикарпатському національному університету імені Василя Стефаника спільно з науковцями вдалося реалізувати 18 проєктів на загальну суму 16 500 905,91 грн. за 2023 рік.

Це свідчить про активну наукову діяльність університету та відображає широкий спектр наукових інтересів. Проєкти охоплюють важливі галузі від інженерії та біомедицини до соціальних досліджень та екології, створюючи міцну основу для подальшого наукового зростання та інноваційного розвитку. Створюють фундамент для вивчення нових технологій, методів та концепцій, що спрямовані на вирішення найбільш актуальних проблем сучасності. Наш університет підтверджує своє місце в лавах передових наукових установ та досягає не лише вітчизняного, але й світового визнання у наукових колах.

Проєкти загального фонду:

🔗Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води (керівник проєкту – Татарчук Т.Р.)
🔗Творчий універсалізм митців української діаспори XX – початку XXI століття: ідентифікаційний, комунікаційний, синергетичний виміри (керівник проєкту – Дутчак В.Г.)
🔗Корекція метаболічного синдрому збагаченими сульфорафаном препаратами з проростків броколі (керівник проєкту – Лущак В.І.)
🔗Дослідження алгебр породжених симетричними поліноміальними та раціональними відображеннями у банахових просторах (керівник проєкту – Загороднюк А.В.)
🔗Пошук маркерів посттравматичного стресового розладу на основі показників оксидативного стресу та запалення (керівник проєкту – Байляк М.М.)
🔗Застосування методів аналізу і топології до задач про класифікацію, розклад, продовження відображень між різними просторами (керівник проєкту – Попов М.М.)
🔗Елементи гібридних сенсорних мікросистем для біомедичних застосувань (керівник проєкту – Когут І.Т.)
🔗Технологія та комп’ютерна симуляція оптимізованих фотоелектричних систем II покоління на основі сполук II-VI (керівник проєкту – Матківський О.М.)
🔗Гібридні тонкоплівкові сонячні елементи підвищеної ефективності для енергетичної безпеки та сталого розвитку (керівник проєкту – Яворський Р.С.)
🔗Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України (керівник проєкту – Максимів Ю.В.)

Міжнародні проєкти:

🔗Підготовка ґрунту для реконструкції – знезараження ґрунту в Україні, еко-підприємництво та екологічна журналістика (керівник проєкту – Григорук І.І.)
🔗REGINNA 4.0 Регіональне інноваційне навчання для суспільства 4.0 (керівник проєкту – Григорук І.І.)
🔗Ворота в Центральні Горгани: міжкультурний діалог на польсько-українському прикордонні – (керівник проєкту – Максимович О.В.)
🔗Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні – (керівник проєкту – Якубів В.М.)

Проєкти Національного фонду:

🔗Симетрії в алгебраїчних та топологічних структурах на нескінченновимірних аналітичних многовидах та їх можливі застосування (керівник проєкту – Загороднюк А.В.)
🔗Асиметричні суперконденсатори з водним електролітом на основі нанокомпозитів оксиди заліза і нікелю / відновлений оксид графену та мікропористого вуглецю (керівник проєкту – Коцюбинський В.О.)
🔗Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя (керівник проєкту – Байляк М.М.)
🔗Надання послуг в сфері наукових досліджень та робіт рентгенофлуоресцентного та рентгеноструктурного аналізу матеріалів (керівник проєкту – Коцюбинський В.О.)