Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю

КерівникФріс Павло Львович, доктор юридичних наук, професор.
Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю була створена наказом ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 14 жовтня 2013 року.
Створення лабораторії було обумовлено тим, що на кафедрі кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту протягом тривало часу здійснювались розробки проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю в межах наукової школи доктора юридичних наук, професора П. Л. Фріса.

Основним завданням лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних питань вдосконалення механізму правового регулювання політики у сфері боротьби зі злочинністю, адаптації та уніфікації внутрішнього законодавства У країни відповідно до принципів та норм Європейського співтовариства та міжнародного права.

Контактна інформація –

Угода про створення лабораторії

Положенням про Лабораторію