Презентація проєкту RISE-UP

Сьогодні в університеті відбулась презентація проєкту програми Жана Моне «Радіаційна безпека: європейсько-український підхід» RISE-UP для студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Івано-Франківського національного медичного університету.

Вступним словом відкрила захід перша проректорка Прикарпатського національного університету, Валентина Якубів. Передусім, вона підкреслила, що це велике досягнення для нас, адже це перше успішне втілення проєкту Жана Моне на фізико-технічному факультеті та побажала команді успішної реалізації проекту.

«Два роки тому, після повномасштабного вторгнення, всі зрозуміли, що ми маємо бути частиною європейської спільноти», – наголосив завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, керівник проєкту Володимир Коцюбинський.

Мета проєкту: розробка мультидисциплінарного навчального курсу, який сформує знання про природу радіоактивного випромінювання, фактори ризику, біологічну дію, радіаційну гігієну та радіаційний захист в контексті необхідності забезпечення реалізації державної політики України у сфері радіаційної безпеки за вимогами Євросоюзу.

Головні цілі проєкту включають:

  • Просування політики ЄС у фізико-технічній, медико-біологічній, юридичній сферах щодо доцільності використання «зеленої» атомної енергії в сучасних геополітичних умовах;
  • Підвищення якості професійної підготовки з акцентом на важливості формування системних мультидисциплінарних компетентностей у сфері радіаційної безпеки;
  • Теоретична та практична підготовка студентів та зацікавлених осіб з питань радіаційної безпеки;
  • Просування концепції навчання впродовж життя через вільний доступ до електронних курсів з радіаційної безпеки через соціальні мережі та веб-сайт проекту.

Проєкт розділений на ряд пакетів, включаючи лекції та тренінги, що сприятимуть глибокому засвоєнню матеріалу та практичному використанню отриманих знань.