Науково-технічна рада

Науково-технічна рада ДВНЗ “Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”

 1. Загороднюк Андрій Васильович – голова ради, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри математичного та функціонального аналізу, доктор фізико-математичних наук, професор.
 2. Марчук Василь Васильович – заступник голови ради, завідувач кафедри політичних інститутів і процесів, доктор історичних наук, професор.
 3. Коцюбинський Володимир Олегович– заступник голови ради, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук.
 4. Курилюк Сергій Іванович – вчений секретар ради, факультет фізичного виховання і спорту, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, кандидат психологічних наук.

члени ради:

 1. Абрат Олександра Богданівна– Інститут природничих наук, викладач кафедри біохімії та біотехнології, кандидат біологічних наук.
 2. Білоус Олег Михайлович– Науково-дослідна частина, начальник, доцент кафедри політології, кандидат політичних наук.
 3. Вітенко Микола Дмитрович– Навчально-науковий центр дослідження історії українського національно-визвольного руху імені професора Олександра Юхимовича Карпенка, директор, доцент кафедри історії слов’ян, кандидат історичних наук.
 4. Волощук Юрій Іванович– Інститут мистецтв, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри теорії та історії виконавського мистецтва, кандидат мистецтвознавства.
 5. Гнатюк Тарас Михайлович– Економічний факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри обліку і аудиту, кандидат економічних наук.
 6.  Грещук Василь Васильович – Навчально-науковий інститут українознавства, директор, завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.
 7.  Гуцуляк Олег Борисович – Наукова бібліотека, заступник директора з наукової роботи і комп’ютеризації, доцент кафедри філософії, кандидат філософських наук.
 8. Запухляк Руслан Ігорович – Фізико-технічний факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки, кандидат фізико-математичних наук.
 9. Кондур Оксана Созонтівна – Педагогічний інститут, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат фізико-математичних наук.
 10. Круль Петро Франкович – Інститут мистецтв, завідувач кафедри теорії та історії виконавського мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
 11. Микитин Юрій Іванович – Юридичний інститут, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук.
 12. Миронюк Іван Федорович – Природничий інститут, завідувач кафедри органічної та аналітичної хімії, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник.
 13. Мицкан Богдан Михайлович – Факультет фізичного виховання і спорту завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, доктор біологічних наук, професор.
 14. Москалюк Михайло Федорович – Інститут історії та політології і міжнародних відносин, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри політології, кандидат політичних наук.
 15.  Никируй Любомир Іванович – Відділ з питань інтелектуальної власності, завідувач, доцент кафедри фізики і хімії твердого тіла, кандидат фізико-математичних наук.
 16. Никируй Ростислав Іванович – Коломийський інститут, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри соціально-економічних та природничих дисциплін, кандидат фізико-математичних наук.
 17. Осипчук Михайло Михайлович – Факультет математики та інформатики, заступник декана з наукової роботи, завідувач кафедри статистики і вищої математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 18. Остапович Олег Ярославович – Факультет іноземних мов, заступник декана з наукової роботи, завідувач кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент.
 19. Петрів Олег Северинович – Центр інноваційної діяльності та трансферу технологій, директор.
 20. Рега Данило Олексійович – Інститут філології, заступника директора з наукової роботи, викладач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, кандидат філологічних наук.
 21. Стефінін Володимир Володимирович – Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених, голова, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, кандидат економічних наук.
 22. Федик Оксана Василівна – Філософський факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри загальної і клінічної психології, кандидат психологічних наук.
 23. Шикеринець Василь Васильович – Інституту туризму, заступника директора з наукової роботи, завідувач кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю, кандидат наук з державного управління, доцент.
 24. Якубів Валентина Михайлівна – Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, доктор економічних наук, професор.