Науково-технічна рада

Науково-технічна рада ДВНЗ “Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”

 1. Якубів Валентина Михайлівна – голова ради, проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор.
 2. Марчук Василь Васильович – заступник голови ради, завідувач кафедри політичних інститутів і процесів, доктор історичних наук, професор.
 3. Коцюбинський Володимир Олегович– заступник голови ради, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук.
 4. Курилюк Сергій Іванович – вчений секретар ради, факультет фізичного виховання і спорту, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, кандидат психологічних наук.

члени ради:

 1. Загороднюк Андрій Васильович завідувач кафедри математичного та функціонального аналізу, доктор фізико-математичних наук, професор.
 2. Бєлова Наталія Володимирівна – Факультет природничих наук, заступник декана з наукової та виховної роботи, кандидат географічних наук, викладач кафедри географії та природознавства
 3. Вітенко Микола Дмитрович– Навчально-науковий центр дослідження історії українського національно-визвольного руху імені професора Олександра Юхимовича Карпенка, директор, доцент кафедри історії слов’ян, кандидат історичних наук.
 4. Волощук Юрій Іванович– Інститут мистецтв, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри теорії та історії виконавського мистецтва, кандидат мистецтвознавства.
 5. Галущак Ірина Євгенівна – Науково-дослідна частина університету, начальник, доктор педагогічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту.
 6. Гнатюк Тарас Михайлович – Економічний факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри обліку і аудиту, кандидат економічних наук.
 7. Грещук Василь Васильович– Навчально-науковий інститут українознавства, директор, завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.
 8. Гуцуляк Олег Борисович – Наукова бібліотека, Учений секретар, кандидат філософських наук, доцент.
 9. Ковальчук Михайло Петрович – Коломийський навчально-науковий інститут, завідувач кафедри філології, кандидат філологічних наук, доцент.
 10. Кондур Оксана Созонтівна – Педагогічний інститут, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат фізико-математичних наук.
 11. Круль Петро Франкович– Інститут мистецтв, завідувач кафедри теорії та історії виконавського мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
 12. Лазарович Ігор Миколайович – Факультет математики та інформатики, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук.
 13. Лісовський Богдан Петрович – факультет фізичного виховання і спорту, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, кандидат біологічних наук.
 14. Микитин Юрій Іванович– Юридичний інститут, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук.
 15. Миронюк Іван Федорович –Природничий інститут, завідувач кафедри органічної та аналітичної хімії, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник.
 16. Мицкан Богдан Михайлович– Факультет фізичного виховання і спорту завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, доктор біологічних наук, професор.
 17. Міщук Андрій Іванович – Інститут історії, політології і міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України.
 18. Никируй Любомир Іванович –Відділ з питань інтелектуальної власності, завідувач, доцент кафедри фізики і хімії твердого тіла, кандидат фізико-математичних наук.
 19. Остапович Олег Ярославович– Факультет іноземних мов, заступник декана з наукової роботи, завідувач кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент.
 20. Петрів Олег Северинович– Центр інноваційної діяльності та трансферу технологій, директор.
 21. Рега Данило Олексійович – Інститут філології, заступника директора з наукової роботи, викладач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, кандидат філологічних наук.
 22. Стефінін Володимир Володимирович – Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених, голова, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, кандидат економічних наук.
 23. Федик Оксана Василівна– Філософський факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри загальної і клінічної психології, кандидат психологічних наук.
 24. Шикеринець Василь Васильович –Інституту туризму, заступника директора з наукової роботи, завідувач кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю, кандидат наук з державного управління, доцент.
 25. Стефурак Михайло Михайлович – Відділ доуніверситетської підготовки та сертифікаційної освіти, провідний фахівець
 26. Якубів Валентина Михайлівна– Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, доктор економічних наук, професор.
 27. Яремій Іван Петрович – Фізико-технічний факультет, заступник декана з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор.