Науково-технічна рада

Науково-технічна рада ДВНЗ “Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”

 1. Якубів Валентина Михайлівна – голова ради, проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор.
 2. Марчук Василь Васильович – заступник голови ради, завідувач кафедри політичних інститутів і процесів, доктор історичних наук, професор.
 3. Коцюбинський Володимир Олегович– заступник голови ради, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук.
 4. Курилюк Сергій Іванович – вчений секретар ради, факультет фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, кандидат психологічних наук.

члени ради:

 1. Загороднюк Андрій Васильович завідувач кафедри математичного та функціонального аналізу, доктор фізико-математичних наук, професор.
 2. Бєлова Наталія Володимирівна – Факультет природничих наук, заступник декана з наукової та виховної роботи, кандидат географічних наук, викладач кафедри географії та природознавства
 3. Вітенко Микола Дмитрович– Навчально-науковий центр дослідження історії українського національно-визвольного руху імені професора Олександра Юхимовича Карпенка, директор, доцент кафедри історії слов’ян, кандидат історичних наук.
 4. Волощук Юрій Іванович– Інститут мистецтв, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри теорії та історії виконавського мистецтва, кандидат мистецтвознавства.
 5. Галущак Ірина Євгенівна – Науково-дослідна частина університету, начальник, доктор педагогічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту.
 6. Гнатюк Тарас Михайлович – Економічний факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри обліку і аудиту, кандидат економічних наук.
 7. Грещук Василь Васильович– Навчально-науковий інститут українознавства, директор, завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.
 8. Гуцуляк Олег Борисович – Наукова бібліотека, Учений секретар, кандидат філософських наук, доцент.
 9. Ковальчук Михайло Петрович – Коломийський навчально-науковий інститут, завідувач кафедри філології, кандидат філологічних наук, доцент.
 10. Кондур Оксана Созонтівна – Педагогічний факультет, декан, доктор педагогічних наук, професор кафедри.
 11. Круль Петро Франкович– Інститут мистецтв, завідувач кафедри теорії та історії виконавського мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
 12. Лазарович Ігор Миколайович – Факультет математики та інформатики, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук.
 13. Лісовський Богдан Петрович – Факультет фізичного виховання і спорту, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, кандидат біологічних наук.
 14. Микитин Юрій Іванович– Навчально-науковий юридичний інститут, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук.
 15. Миронюк Іван Федорович – Факультет природничих наук, завідувач кафедри органічної та аналітичної хімії, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник.
 16. Мицкан Богдан Михайлович– Факультет фізичного виховання і спорту завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, доктор біологічних наук, професор.
 17. Міщук Андрій Іванович – Факультет історії, політології і міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України.
 18. Никируй Любомир Іванович –Відділ з питань інтелектуальної власності, завідувач, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла, кандидат фізико-математичних наук.
 19. Остапович Олег Ярославович– Факультет іноземних мов, заступник декана з наукової роботи, завідувач кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент.
 20. Петрів Олег Северинович– Центр інноваційної діяльності та трансферу технологій, директор.
 21. Рега Данило Олексійович – Інститут філології, заступника директора з наукової роботи, викладач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, кандидат філологічних наук.
 22. Стефінін Володимир Володимирович – Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених, голова, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, кандидат економічних наук.
 23. Федик Оксана Василівна– Філософський факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри загальної і клінічної психології, кандидат психологічних наук.
 24. Шикеринець Василь Васильович – Факультет туризму, заступник декана з наукової роботи, завідувач кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю, кандидат наук з державного управління, доцент.
 25. Попадинець Ірина Романівна – Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування, кандидат економічних наук.
 26. Яремій Іван Петрович – Фізико-технічний факультет, заступник декана з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор.