Навчально-науковий інститут проблем педагогіки і психології

У 2014 році перейменовано Навчально-науковий інститут соціокультурного розвитку дітей та молоді на Навчально-науковий інститут проблем педагогіки і психології. Науковців інституту залучили до співробітництва групи науково-педагогічних працівників Університету і Інститутів НАПН України.

Основна тематика досліджень була спрямована на розв’язання проблем: «Науково-методичний супровід ідентифікації учнівської і студентської молоді», «Психолого-педагогічна концепція комплексного вивчення у вищій школі української мови, літератури, культури, історії у формуванні національної самосвідомості студентської молоді», «Процеси розвитку сучасної української мови в контексті реформування вищої освіти України».

Колектив Інституту випустив впродовж останніх п’яти років дві колективні монографії, в підготовці яких взяли участь провідні вчені: «Самоідентифікація молоді», «Український пріоритет: нація, соціум, культура». Було проведено дві міжнародні наукові конференції в системі он-лайн з проблем самоідентифікації молоді та з проблем вивчення української мови у вищих навчальних закладах України. Інститут працює в співдружності з Національною академією педагогічних наук України. В.І.Кононенко як академік НАПН України виконує обов’язки радника Президента академії В.Г.Кременя, бере активну участь у діяльності академії. Проф. В.І.Кононенко здійснює керівництво Спеціалізованою вченою радою з захисту кандидатських дисертацій при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. Є головою редакційної колегії журналу «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences», головним редактором часопису Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Етнос і культура».

Положення про центр