Творча навчально-наукова лабораторія “Гірська школа Українських Карпат”

КерівникЧервінська Інна Богданівна, доктор педагогічних наук, професор.

Творча навчально-наукова лабораторія створена в 2017 році в рамках реалізації Міжнародного проєкту «Гірська школа Українських Карпат. Стан. Проблеми. Перспективи розвитку» та українсько-американського проєкту «Карпати-Аппалачі». Положення про творчу навчально-наукову лабораторію Міжнародного проєкту «Гірська школа Українських Карпат» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, схваленого Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» від 28 березня 2017 р., протокол № 3 та введеного в дію наказом ректора від 01 листопада 2017 р. № 650 (редакція 1). Створена за наказом ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» №278 від 12.05.2017 р.

Місія лабораторії – «З гірської школи – у широкий світ».

Основною метою Творчої навчально-наукової лабораторії є:

  • підвищення ефективності науково-дослідної та практико орієнтованої діяльності, пов’язаної із вивченням та застосуванням у сучасному соціокультурному просторі етнокультурних та освітніх надбань творчої спадщини та новітніх освітніх практик регіону Українських Карпат;
  • створення та розвиток інноваційних платформ задля співпраці та взаємодії закладів освіти для вивчення;
  • узагальнення та вирішення теоретико-методологічних проблем їх діяльності;
  • забезпечення реалізації наукової складової соціокультурних досліджень, координації науково-дослідної роботи викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів та педагогів й учнів закладів загальної середньої освіти гірських регіонів;
  • популяризація, збереження та відтворення історико-культурної спадщини регіону Українських Карпат шляхом інтеграції освітніх ресурсів та надбань етнокультури в освітній процес.

1. Створення інноваційних платформ для співпраці та взаємодії. (Електронне видання «Педагогічна скриня» Сайт http://mountainschool.pu.if.ua; Фаховий журнал «Гірська школа Українських Карпат»

2.Промоція регіону Українських Карпат та створення позитивного іміджу гірської школи. Співпраця з закладами загальної середньої освіти та закладами позашкільної освіти гірських регіонів.

3. Популяризація, збереження та відтворення історико-культурної спадщини через інтеграцію освітніх ресурсів та етнокультурних надбань. Етнокультурні та освітні проекти: «Гірська школа як центр соціокультурного розвитку громади»; «Народні промисли та ремесла в моїй школі»; «Освітня візія та виховний потенціал музеїв Прикарпаття»; «Музейна педагогіка в освітньому процесі гірської школи».

4. Інформаційна грамотність. Розробка онлайн курсів з медіаосвіти та медіаграмотності для учнів, педагогів, батьків гірських шкіл.

5. Підтримка та розвиток обдарованих дітей. Підтримка та розвиток обдарованих учнів, які проживають у віддалених та важкодоступних гірських населених пунктах через організацію дистанційного навчання. Створення регіонального експериментального майданчика на базі гірських шкіл та інформаційно-ресурсних центрів. Проєкт «Банк даних обдарованих дітей з гірських регіонів». Проєкт «Розвиток особистості молодшого школяра в умовах гірського середовища».

6. Педагогічний супровід, інформування та консультації. Проєкт: «Центр інформаційно-методичної допомоги педагогам та батькам дітей з інклюзією». Педагогічний супровід батьків та дітей з особливими освітніми потребами (інклюзивна освіта).

7. Інноваційна діяльність та підвищення кваліфікації. Організація та проведення курсів, тренінгів, семінарів, майстер-класів з питань інноваційної освітньої діяльності на замовлення закладів освіти гірського регіону. Проєкт «Дистанційна освіта педагогів гірських шкіл».

Контактна інформаціяinna.chervinska@pnu.edu.ua

Наказ про створення

Наказ про введення в дію положення

Положення про творчу лабораторію