Спільна навчально-наукова лабораторія фізики магнітних плівок Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

КерівникОстафійчук Богдан Костянтинович, член-кореспондент НАНУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фізико-математичних наук, професор.
Робота Лабораторії полягає як у виконанні фундаментальних досліджень, так і розробці нових функціональних матеріалів з наперед заданими властивостями. Основний пріоритет роботи – активна участь в наукових проектах (міжнародних та вітчизняних). Наукові результати, отримані в Лабораторії, лягли в основу десятків дисертаційних робіт, статей та патентів.

Контактна інформація – mvvmcv@gmail.com

Наказ про оптимізацію спільно-наукової лабораторії

Положення про спільну навчально-наукову лабораторію