Подання претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Відповідно до Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених» (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. No 560 (далі – Постанова) зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. No 714 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. No 560 і від 23 серпня 1994 р. No 582», листа Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 19.10.2023 No 01-16/129 (додається) та у зв’язку з вивільненням 12-и місць просимо до 10 листопада 2023 року подати претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених (далі – стипендії).

Стипендії призначаються за рішенням президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки терміном на два роки і виплачуються стипендіатам за місцем їхньої основної роботи (навчання) додатково до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії, різних доплат і надбавок.

Згідно з Положенням, затвердженого Постановою, особи, які висуваються на здобуття стипендій, повинні відповідати визначенню терміну «молодий вчений», наведеного у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати вік, визначений для молодих вчених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші молоді вчені наукових установ, організацій, закладів вищої освіти.

Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем їх основної роботи (навчання) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій, закладів вищої освіти та національних галузевих академій наук (далі – Рада) за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні Ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше двох третин присутніх членів Ради.

Ураховуючи зазначене, заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління МОН (далі – ЗВО/НУ), подають супровідний лист, де надається список претендентів на здобуття стипендій, та зведені відомості про наукові результати претендентів за формою, що додається, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 18.07.2022 No 634 «Про затвердження Положення про стипендіальну комісію з попереднього відбору претендентів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2022 року за No 1013/38349, в паперовому вигляді та на USB-флеш-накопичувачі.

Крім того, необхідно надіслати документи згідно з наведеним нижче переліком, що формуються для кожного претендента на здобуття стипендії:

1. Лист-подання (на бланку ЗВО/НУ), де зазначаються наукові результати претендента, а також можливість проведення наукових досліджень. Лист-подання підписується керівником ЗВО/НУ та скріплюється печаткою.

2. Витяг з протоколу засідання Ради про висунення претендента за результатами таємного голосування, завірений підписами та скріплений печаткою.

3. Відомості про претендента, завірені відділом кадрів, де зазначається: прізвище, ім’я, по батькові, дата та місяць народження; повна назва організації, де він працює (навчається); посада (для аспірантів та докторантів – рік навчання); науковий ступінь, вчене звання; повна домашня та службова адреси, телефони.

4. Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими результатами і здібностями молодого вченого.

5. Відомості про платіжні реквізити ЗВО, НУ в Державній казначейській службі України у форматі ІВАN для перерахунку стипендій, підписані головним бухгалтером ЗВО, НУ.

6. Згоди на обробку персональних даних претендентів для МОН та Комітету відповідно до додатків 1, 2.

На кожного претендента на здобуття стипендії подаються документи у двох примірниках. Кожен примірник брошурується в окремій папці. На лицьовому боці папки – надпис: на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, Міністерство освіти і науки України, назва ЗВО або НУ, прізвище, ім’я, по батькові претендента.

Справи претендентів, які не пройшли конкурсний відбір, збереженню та поверненню не підлягають.

Документи претендентів на здобуття стипендій разом з супровідним листом та USB-флеш-накопичувачем надсилаються ЗВО та НУ до Міністерства освіти і науки України на адресу (з доставкою): проспект Берестейський, 10, м. Київ, 01135.

Також просимо форму для подання відомостей про наукові результати претендента на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених надіслати у форматі *.doc на електронну адресу olena.maksymova@mon.gov.ua.

Додаток:

1. Згода МОН на обробку персональних даних претендента на 1 арк.
2. Згода Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки на обробку персональних даних претендента на 2 арк.
3. Форма для подання відомостей про наукові результати претендента на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2 арк.
4. Лист Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 19.10.2023 No 01-16/129 на 1 арк.