Увага! Оголошено конкурс на краще видання, яке отримало визнання серед наукової та освітянської спільноти

Увага! Оголошується конкурс на краще видання 2023 року з різних номінацій – Наука

Інформуємо, що ГО «Національна академія наук вищої освіти України» з метою всебічної підтримки освітян та науковців, а також талановитих молодих учених проводить щорічний конкурс на краще видання, яке отримало визнання серед наукової та освітянської спільноти (період видання – з 2021-го по 2023 рр. включно).

Граничний термін подання конкурсних робіт та супровідних документів – до 30.11.2023 року. 

Загальні вимоги до конкурсних робіт та супровідних документів:

 1. Конкурсні роботи подаються в електронному (на е-mail: nanvuz@ukr.net для електронного видання) та друкованому вигляді за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олександра Кониського (колишня – Тургенєвська),11, офіс 1.1.
 2. На конкурс приймаються:
 • монографії;
 • підручники;
 • навчальні посібники;
 • праці молодих вчених; 
 • винаходи;
 • художня література.
 1.  Супровідні документи:

3.1 Лист-подання, в якому вказується точна назва установи, вишу або іншої організації, що подає конкурсну роботу; назва праці; рік і місце її видання; видавництво, де віддруковано; прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи (або навчання) та основні дані про кожного автора (***обов’язково електронна адреса та номер мобільного телефону для контактів). Лист-подання підписується керівником підрозділу чи установи. Якщо керівник входить до складу авторів, лист візується його заступником. 

3.2 Анотація, яка містить коротку характеристику конкурсної роботи і її значення для освітнього процесу, наукових досліджень тощо (обсягом не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4, шрифт 14), підписана авторами).

Організаційний внесок за участь у конкурсі становить 380 грн (для виготовлення дипломів  лауреатів і сертифікатів учасників тощо).

Нащі реквізити: найменування отримувача: ГО «НАН ВО УКРАЇНИ» 

Код одержувача: 35138443 

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA383052990000026006046708017

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»

Призначення платежу: «Оргвнесок за участь у конкурсі від ПІБ»

        Примітка. На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України чи галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами, а також праці, де кількість авторів перевищує 5 осіб. 

 1. У конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, докторанти та аспіранти закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, вітчизняні і зарубіжні студенти.
 2. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається вченим радам закладів вищої освіти та НДІ, а також громадським організаціям або шляхом самовисування.
 3. За результатами конкурсу переможцям видаються дипломи та сертифікати встановленого зразка.
 4. У разі виникнення питань звертатися за електронною адресою: nanvuz@ukr.net.