Засідання Вченої ради університету

28 березня відбулось розширене засідання Вченої ради університету, де розглядалось питання “Підсумки науково-дослідної діяльності університету за 2022 рік і завдання структурних підрозділів щодо підвищення ефективності наукових досліджень”.

Перша проректорка Валентина Якубів детально проаналізувала результати наукової діяльності науково-педагогічних працівників університету за 2022 рік. Незважаючи на те, що 2022 р. був складний з огляду на повномасштабне вторгнення Росії на територію України, Прикарпатський національний університет має досягнення у науковій діяльності.

У 2022 році в університеті виконувалось 14 науково-дослідних проектів на загальну суму 8 836 109,95 грн. З них, 8 проєктів – за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на суму 5 681 740 грн. та 6 проєктів – за рахунок коштів спеціального фонду на загальну суму 3 154 369 грн. Крім того у 2022 р. реалізовано міжнародні грантові проєкти на суму 13 948 423 грн.

У 2022 р. вдалось зберегти високий рівень публікаційної активності науково-педагогічних працівників. У звітному році працівниками університету опубліковано 186 публікацій у виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, зріс h-індекс університету на 6 позицій і становить 58. Водночас зросла кількість публікацій науково-педагогічних працівників у виданнях, що індексуються у базі даних Web of Science, зокрема у 2022 р. опубліковано 209 статей, а h-індекс університету зріс до 54. Позитивною тенденцією є зростання якості публікацій, зокрема: зросла кількість публікацій у виданнях SCOPUS рівня Q1 та Q2, їх частка у всіх публікаціях становить 33 %. Опубліковано 46 монографій та 71 навчальний посібник, а також 752 статей у фахових видання категорії “Б”.

Разом з тим в організації і здійсненні наукових досліджень існує ще низка проблем, які вимагають вирішення, тому підсумовуючи Валентина Якубів окреслила основні завдання для структурних підрозділів на 2023 р.

В обговоренні звіту виступили: Тетяна Татарчук – голова комісії з питань науки і міжнародної діяльності; Марія Байляк – завідувач кафедри біохімії та біотехнологій; Світлана Кропельницька – директор Проектно-освітнього центру “Агенти змін”; Ростислав Яворський – старший науковий співробітник кафедри фізики та хімії твердого тіла.

Підсумовуючи, ректор університету Ігор Цепенда наголосив на необхідності дотримання чіткої плановості роботи та моніторингу проміжних та кінцевих результатів у процесі розвитку наукової діяльності.