Фахові журнали Прикарпатського університету

Фахові журнали є важливим компонентом академічного середовища університетів. Видання публікують результати оригінальних досліджень та наукових розробок в різних галузях знань, крім того публікація статей у фахових журналах є важливою складовою наукового рейтингу університету.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є засновником і видавцем двох фахових журналів категорії А (індексуються наукометричною базою Scopus), восьми фахових журналів категорії Б та двох журналів категорії В:

Категорія А

Карпатські математичні публікації – головний редактор: Андрій Загороднюк http://surl.li/gwkks 

Фізика і хімія твердого тіла – головний редактор: Любомир Никируй http://surl.li/gwkkq 

Категорія Б

Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Серія Педагогіка, Серія Філологія, Серія Економіка, Серія Біологія) головний редактор: Валентина Якубів http://surl.li/gwkht

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону головний редактор: ЛІлія Михайлишин http://surl.li/gwkic

Гірська школа Українських Карпат головний редактор: Галина Білавич http://surl.li/gwkik

Науковий-культурно просвітній краєзнавчий часопис “Галичина” головний редактор: Мирослав Волощук http://surl.li/gwkio

Освітні обрії головний редактор: Олена Будник http://surl.li/gwkiq

Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України головний редактор: Валентина Васильєва http://surl.li/gwkis

Вісник Прикарпатського університету. Серія Фізична культура головний редактор: Зіновій Остап’як http://surl.li/gwkiy

Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка (Серія Слово, Серія Число) http://surl.li/gwkjc 

Категорія В

Психологія особистості головний редактор: Любомира Пілецька http://surl.li/gwkjo 

Султанівські читання – головний редактор: Ігор Козлик http://surl.li/gwkjs 

Відрадно, що цього року Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University отримав категорію Б у галузі біологічних наук за спеціальностями – 091 “Біологія”, 101 “Екологія”; у галузі філологічних наук за спеціальністю – 035 “Філологія”.

Ще одним важливим компонентом науково-дослідницької роботи університету та підвищення наукового потенціалу студентської молоді є збірники студентських наукових праць Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: http://surl.li/ggxms 

Збірник студентських наукових праць “Еврика” 

Студентські історичні зошити 

Запрошуємо Вас опублікувати свої оригінальні дослідження та наукові розробки у фахових журналах університету.