Центр інноваційних освітніх технологій “PNU-Eco-System”

ДиректорБудник Олена Богданівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти.

Концепція створення Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» розроблена у рамках проекту програми ЄС Еразмус+ KA2 «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED)» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) 

Основна діяльність Центру спрямована на впровадження в освітній процес кращих європейських практик навчання, використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовки педагога згідно сучасних викликів реформування вітчизняної освіти.

Основна ціль – створення в університеті освітньої екосистеми MoPED задля модернізації змісту вищої освіти у контексті вдосконалення професійної підготовки вчителів для Нової української школи з використанням інноваційних педагогічних технологій.

Контактна інформація – ciot@pnu.edu.ua

Наказ про створення центру

Положення про центр