Підвищення кваліфікації

Перелік документів для підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Прикарпатського національного університету імені  Василя Стефаника

 1. Додаток 1 – Заява про направлення на підвищення кваліфікації (стажування).
 2. Додаток 2 Витяг з протоколу засідання кафедри.
 3. Додаток 3 Скерування на підвищення кваліфікації (стажування) на бланку Університету.
 4. Додаток 4 Направлення на підвищення кваліфікації (стажування).
 5. Додаток 5Індивідуальна програма  підвищення  кваліфікації (стажування).
 6. Додаток 6 – Договір про підвищення кваліфікації (стажування).
 7. Додаток 7 Згода на обробку персональний даних.
 8. Додаток 8 Звіт про підвищення кваліфікації (стажування).

 

Перелік документів для підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників інших закладів освіти у  Прикарпатському  національному  університеті  імені Василя Стефаника

 1. Додаток 1 – Заява про направлення на підвищення кваліфікації (стажування).
 2. Додаток 4 Направлення на підвищення кваліфікації (стажування).
 3. Додаток 5Індивідуальна програма підвищення кваліфікації (стажування).
 4. Додаток 6  – Договір про підвищення кваліфікації (стажування).

 

Перелік документів, які подаються після підвищення кваліфікації (стажування).

 1. Додаток 5 – Індивідуальна програма, затверджена керівником установи, де відбулось підвищення кваліфікації (стажування).
 2. Додаток 8 – Звіт про результати підвищення кваліфікації (стажування).
 3. Документ (сертифікат,  довідка, ін.), який підтверджує підвищення кваліфікації (стажування) з його основними результатами.

Порядок підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних та науково-педагогічних працівників зі змінами Постанови КМУ)

Положення про підвищення кваліфікації (стажування)  науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»