Навчально-науковий центр хімічного матеріалознавства та нанотехнологій

Керівник Татарчук Тетяна Романівна, кандидат хімічних наук, доцент. 

Центр створено у 2017 році. 

Основні напрями діяльності ННЦ:

  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень та збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, що мають високий рейтинг і входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science;
  • міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами;
  • розвиток матеріально-технічної бази для проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
  • надання організаційної допомоги та лабораторної бази студентам і аспірантам під час виконання експериментальної частини курсових, дипломних і дисертаційних робіт;
  • організація наукових конференцій, проведення засідань студентських наукових гуртків, наукових семінарів тощо.

ННЦ виступив співорганізатором XI Міжнародної конференції «Electronic processes in organic and inоrganic materials». Реалізовує низку проєктів: українсько-польський проєкт «Фотокаталітичні гібридні системи для очищення води», стартап «SMART-аналіз», проєкт спільно із ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Науковці центру співпрацюють з Ягелонським університетом (Польща), університетами Бахрейну, Саудівської Аравії, Індії, Тунісу. 

Контактна інформація: tetyana.tatarchuk@pnu.edu.uachemcenter@pnu.edu.ua

Наказ про створення центру

Положення про Центр