Документи

Положення про стажування та підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників завантажити

Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково- педагогічним працівникам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ПОЛОЖЕННЯ про принципи діяльності навчально-наукових підрозділів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про діяльність молодих вчених

 

Наказ ректора про проведення звітних наукових конференцій викладачів, докторантів, аспірантів та студентів за 2017 рік завантажити

Додаток 1

 

Наказ ректора “Про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади” завантажити

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

 

Наказ ректора Щодо перевірки студентських кваліфікаційних робіт на оцінку рівня унікальності”

 

Наказ ректора про підсумки наукової діяльності університету за 2017 рік та проект тематичного плану НДР на 2018 рік

додатки завантажити

 

Наказ про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 н.р..

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

 

Наказ ректора “Про підсумки наукової діяльності університету за 2016 рік та проект тематичного плану НДР на 2017 рік”

 

Про зміни у підпорядкуванні навчально-наукових підрозділів від 02 лютого 2016 р 

 

Наказ №474 від 04.08 2015 року Про організацію роботи спеціалізовапних вчених рад щодо оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 

Наказ № 424 від 13 липня 2015 р. Про зміни у підпорядкуванні навчально-наукових підрозділів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»