Проведення конкурсів «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди» та спільний конкурс НФДУ і Кембриджського університету

Національний фонд досліджень України повідомляє, що 20 грудня 2022 року було оголошено конкурс «Наука для відбудови України у воєнний і повоєнний періоди». Зазначений конкурс передбачає, починаючи з другого півріччя 2023 року, фінансування колективних наукових проєктів, спрямованих на вирішення невідкладних питань відбудови України у воєнний та повоєнний періоди. Унікальність цього конкурсу полягає в практичній спрямованості реалізації результатів наукових досліджень і розробок ще на етапі подання заявок. Учасник конкурсу має отримати підтримку від юридичног особи, яка зацікавлена у впровадженні результатів реалізації проєкту.

Також 29 грудня 2022 року Фондом було оголошено новий конкурс “Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія).

Метою конкурсу с підтримка передових наукових досліджень розробок українських вчених, які безпосередньо постраждали від восиних дій в Україні в 2022 році, шляхом надання індивідуальних грантів за підтримки Кембриджського університету (Велика Британія).

Тематичними напрямами, за якими здійснюватиметься фінансування згаданого конкурсу с широке коло фундаментальних і прикладних проблем в усіх галузях наук, повʼязаних із розвʼязаниям найбільш актуальних наукових завдань націлених на технологічний, економічний, соціальний, культурний поступ України.

Детальніше:

22.01-25_06.01.2023

22.01-25_06.01.2023 Додаток