Затверджено перелік експертів з експертизи проєктів наукових досліджень

Вітаємо науковців Прикарпатського національного університету із обранням до переліку експертів з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводитиме Міністерство освіти і науки України, та звітів про їх виконання за тематичними напрямами, за якими буде здійснюватися експертиза.

Тематичний напрям 1.Математика

з/п

ПІБ Інформація про: місце роботи (за основним місцем роботи)/ навчання, науковий ступінь ,вчене звання
1 Загороднюк Андрій Васильович Завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор фізико-математичних наук

 

Тематичний напрям5.Електроніка,радіотехніка та телекомунікації

з/п

ПІБ Інформація про: місце роботи (за основним місцем роботи)/ навчання,науковий ступінь ,вчене звання
1 Когут Ігор Тимофійович Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор технічних наук,професор.

 

Тематичний напрям6.Матеріалознавство

з/п

ПІБ Інформація про: місце роботи (за основним місцем роботи)/ навчання,науковий ступінь, вчене звання
1 Никируй Любомир Іванович Завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат фізико-математичних наук,доцент.

 

Тематичний напрям“16.Хімія

з/п

ПІБ Інформація про: місце роботи (за основним місцем роботи)/ навчання,науковий ступінь, вчене звання
1 Курта Сергій Андрійович Професор кафедри хімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор технічних наук,професор.

 

Тематичний напрям“17.Економіка

з/п

ПІБ Інформація про: місце роботи (за основним місцем роботи)/ навчання,науковий ступінь, вчене звання
1 Благун Іван Семенович Декан економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук,професор.
2 Якубів Валентина Михайлівна Перший проректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук,професор.

 

Тематичний напрям“18.Педагогіка, психологія,проблеми молоді та спорту

з/п

ПІБ Інформація про: місце роботи (за основним місцем роботи)/ навчання,науковий ступінь, вчене звання
1 Кондур Оксана Созонтівна Декан педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор педагогічних наук,професор.

 

Тематичний напрям“20.Соціальні та гуманітарні науки

з/п

ПІБ Інформація про: місце роботи (за основним місцем роботи)/ навчання,науковий ступінь, вчене звання
1 Бистров Яків Володимирович Завідувач кафери англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор філологічних наук,професор.
2 Клапчук Володимир Михайлович Завідувач кафери готельно-ресторанної та курортної справи, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук ,професор.