Діючі наукові проєкти університету

🧪Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру PBU / 0754/16 (PIMReC), 2019 – 2021рр.,
1 170 269,82 Євро.
🧪Державний інвестиційний проект “Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща”, 2018-2022 р., 193 342 174 грн. https://observatorium.pnu.edu.ua/cat…/informaciina-dovidka
🧪Проєкт «Застосування методів аналізу і топології до задач про класифікацію, розклад, продовження відображень між різними просторами», загальний фонд державного бюджету, 2022-2024 рр., 4 500 000 грн.
🧪Проєкт «Нові фотокаталітичні системи на основі гетеронаноструктурованого діоксиду титану», загальний фонд державного бюджету, 2020-2022 рр.,
1 950 000 грн.
🧪 Проєкт «Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води», загальний фонд державного бюджету, 2021-2023 рр., 3 450 000 грн.
🧪 Проєкт «Технологія та комп’ютерна симуляція оптимізованих фотоелектричних систем II покоління на основі сполук II-VI», загальний фонд державного бюджету, 2021-2023 рр., 2 073 000 грн.
🧪 Проєкт «Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України», загальний фонд державного бюджету, 2021-2023 рр., 2 302 100 грн.
🧪 Проєкт «Творчий універсалізм митців української діаспори XX – початку XXI століття: ідентифікаційний, комунікаційний,синергетичний виміри», загальний фонд державного бюджету, 2022-2024 рр., 1 260 000 грн.
🧪 Проєкт «Елементи гібридних сенсорних мікросистем для біомедичних застосувань», загальний фонд державного бюджету, 2022-2024 рр.,
2 400 000 грн.
🧪 Проєкт «Корекція метаболічного синдрому збагаченими сульфорафаном препаратами з проростків броколі», загальний фонд державного бюджету, 2022-2024 рр., 4 500 000 грн.
🧪 Проєкт Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ) «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні», 2020-2022 рр., 30 тис доларів.
🧪 Проєкт «Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та діабету – спільна румунсько-українська програма отримання та поширення знань про здоров’я (PrePOD)», 2020-2022 рр., 329 200 євро.
🧪 Проєкт в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020, що реалізується в рамках Європейського Інструменту Сусідства «Ворота в Центральні Горгани: міжкультурний діалог на польсько-українському прикордонні» , 2020-2022 рр., 55 664, 57 євро.
🧪Проєкт «Симетрії в алгебраїчних та топологічних структурах на нескінченновимірних аналітичних многовидах та їх можливі застосування», національний фонд досліджень, 2020-2022 рр., 7 415 000 грн. https://cutt.ly/XHcT2zb
🧪 Проєкт «Асиметричні суперконденсатори з водним електролітом на основі нанокомпозитів оксиди заліза і нікелю / відновлений оксид графену та мікропористого вуглецю», 2020-2022 рр., національний фонд досліджень, 2020-2022 рр., 6 702 560 грн.
🧪Проєкт «Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя», 2020-2022 рр., національний фонд досліджень, 2020-2022 рр., 8 664 800 грн.