II Міжнародна науково-практична конференція, присвячена економічними, соціальним та правовим проблемам розвитку територіальних громад

Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти»

9 червня 2022 р.

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника вже другий рік поспіль є співорганізатором конференції, яка проводиться в м. Миколаєві

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ):

Секція 1. Правове, освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку територіальних громад.
Секція 2. Впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів громад.
Секція 3. Партисипативна модель розвитку територіальних громад.
Секція 4. Підприємницька та міжнародна діяльність, транскордонне та міжмуніципальне співробітництво, державно-приватне партнерство.
Секція 5. Розвиток туристичного бізнесу у громаді
Секція 6. Публічні послуги та соціальний профіль територіальних громад.
Секція 7. Молодіжна політика та залучення молоді в громадах.
Секція 8. Публічне управління розвитком громад.
Секція 9. Управління проектами.

Інформація