Дорожня карта з інтеграції науково-інноваційної системи України до Європейського дослідницького простору

Міністерство освіти і науки України затвердило оновлену дорожню карту з інтеграції науково-інноваційної системи України до Європейського дослідницького простору (ЄДП).

Впровадження дорожньої карти забезпечить:

  • гармонізацію політики у сфері науки та інновацій відповідно до стандартів та норм ЄС;
  • розширення доступу до наукових та інноваційних програм ЄС;
  • розвиток дослідницьких інфраструктур України та їхню інтеграцію до дослідницьких інфраструктур ЄС;
  • створення сприятливих умов для міжнародної та міжгалузевої мобільності вчених;
  • застосування комплексного гендерного підходу у сфері науки та інновацій;
  • застосування принципів відкритої науки та використання інструментів відкритого доступу ЄС;
  • розвиток інноваційної інфраструктури з урахуванням кращих європейських практик;
  • інтернаціоналізацію наукових досліджень та інновацій за межами ЄС.

Для ефективного впровадження пріоритетів ЄДП Європейська Комісія створила окремі робочі групи, які працюють над імплементацією пріоритетів і до складу яких входять представники України.

На сьогоднішній день ЄС працює над формуванням нової політики ЄДП, яка буде орієнтована на підвищення конкурентоспроможності Європи, цифрову трансформацію та протидію глобальним викликам. У межах формування нових пріоритетів Європейського дослідницького простору МОН буде брати участь у спільних консультаціях з Європейською Комісією та залучати до обговорення експертне середовище України.

Дорожня карта інтеграції до ЄДП розроблялась МОН впродовж 2020 року спільно з науковим та експертним середовищем із врахуванням тенденцій ЄС та інтересів України.