Перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2020 року

Назва наукової роботи, науковотехнічної (експериментальної) розробки, науковий керівник (скорочено прізвище та ініціали, науковий ступінь, учене звання, дата народження):

Громадянська активність з перспективи децентралізації: досвід Вишеградської групи та механізми впровадження в Україні Голуб’як Н.Р., канд. політ. наук, без звання, 1990-04-24 завантажити

Еволюція мікро та нанодефектів у багатофазних термоелектричних матеріалах на основі сполук А4В6 при їх термічній обробці та експлуатації Матківський О.М., канд. фіз.-мат. наук, без звання, 1990-04-27 завантажити

Метод симетричних відображень для побудови хеш-функцій для невпорядкованих даних Василишин Т.В., канд. фіз.-мат. наук, без звання, 1989-07-27 завантажити

Розробка механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні Якубів В.М., д-р екон. наук, проф., 1981-07-06 завантажити

Синтез, структура та електрохімічні властивості електродних матеріалів для гібридних електрохімічних конденсаторів Колковський П.І., канд. фіз.-мат. наук, без звання, 1987-07-11 завантажити