Положення

 1. Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Положення про рейтингове оцінювання НПП (27.12)
 2. Положення про рейтингове оцінювання роботи кафедри  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Положення рейтингування кафедр
 3. Положення про винагороди студентам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника» завантажити 
 4. Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету, які публікують праці у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus тa Web of Science завантажити
 5. Положення про підготовче відділення  для іноземних громадян завантажити
 6. Положення про стажування та підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників завантажити
 7. Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково- педагогічним працівникам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
 8. Положення про принципи діяльності навчально-наукових підрозділів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
 9. Положення про наукові школи ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”  завантажити
 10. Положення про підготовку студентів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” до Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, математичних та гуманітарних наук, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка і Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика завантажити
 11. Положення про видання наукового журналу «Journal of  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» («Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника») завантажити
 12. Положення про Комісію з питань етики та академічної чесності ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
 13. Положення про порядок надання творчих відпусток науковим і науково-педагогічним працівникам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
 14. Положення про звання “Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” завантажити
 15. Положення про наукові періодичні видання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
 16. Положення про заохочувальні відзнаки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
 17. Положення про студентський гурток, проблемну групу і кафедральний (міжкафедральний) науковий семірар завантажити
 18. Положення про Всеукраїнську олімпіаду Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти завантажити
 19. Положення про запобігання плагіату та інших видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити