Положення

 1. Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» наказ завантажити 
 2. Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи кафедри ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» наказ   завантажити
 3. Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» наказ  завантажити
 4. Положення про правила та порядок подання і реалізації наукових проєктів наказ з положенням   Правила подання і реалізації проекту
 5. Порядок формування та розподілу накладних витрат наказ  завантажити
 6. Положення про винагороди студентам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника» наказ завантажити 
 7. Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету за публікації, які індексуються наукометричними бами даних Scopus тa Web of Science наказ завантажити
 8. Положення про підготовче відділення  для іноземних громадян наказ    завантажити
 9. Положення про стажування та підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників наказ завантажити
 10. Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково- педагогічним працівникам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
 11. Положення про принципи діяльності навчально-наукових підрозділів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  наказ   завантажити
 12. Положення про наукові школи ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”  наказ завантажити
 13. Положення про підготовку студентів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” до Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, математичних та гуманітарних наук, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка і Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика наказ завантажити
 14. Положення про видання наукового журналу «Journal of  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» («Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника») наказ завантажити
 15. Положення про порядок надання творчих відпусток науковим і науково-педагогічним працівникам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» наказ завантажити
 16. Положення про звання “Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” наказ завантажити
 17. Положення про наукові періодичні видання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» наказ   завантажити
 18. Положення про заохочувальні відзнаки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» наказ  завантажити
 19. Положення про студентський гурток, проблемну групу і кафедральний (міжкафедральний) науковий семірар наказ    завантажити
 20. Положення про діяльність ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених   завантажити
 21. Положення про Навчально-науковий центр досліджень, проєктів та наукової інформації науково-дослідної частини Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» наказ завантажити