Наукові видання

Наукові видання ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

ВІСНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Серія: Біологія
  2. Серія: Економіка
  3. Серія: Історія
  4. Серія: Математика. Фізика. Хімія (Природничо-математичні науки)
  5. Серія: Мистецтвознавство
  6. Серія: Педагогіка
  7. Серія: Політологія
  8. Серія: Фізика. Функціональні матеріали
  9. Серія: Фізична культура (Категорія Б)
  10. Серія: Філологія
  11. Серія: Філософські і психологічні науки
  12. Серія: Хімія

 

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ

  1. Карпатські математичні публікації (Категорія А)
  2. Фізика і хімія твердого тіла   (Категорія А)
  3. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University   (Категорія Б)
  4. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону  (Категорія Б)
  5. Галичина (Категорія Б)
  6. Гірська школа Українських Карпат (Категорія Б)
  7. Обрії (Категорія Б)
  8. Прикарпатський вісник НТШ (Категорія Б)
  9. Освітній простір України
  10. Oriens Aliter
  11. Етнос і культура
  12. Карпати: людина, етнос, цивілізація
  13. Карпатський край
  14. Математичні методи в хімії та біології
  15. Право і суспільство
  16. Психологія особистості
  17. Українознавчі студії

 

ЗБІРНИКИ

  1. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Категорія Б)
  2. Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи в сучасному освітньому просторі
  3. Еврика: збірник студентських наукових праць
  4. Збірник наукових праць: психологія
  5. Мистецтво в сучасній школі : проблеми, пошуки
  6. Моделювання регіональної економіки
  7. Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи
  8. Світ очима молодих
  9. Студентські історичні зошити
  10. Султанівські читання
  11. Літературознавчі студії: компаративний аспект
  12. Історія філософії як школа думки : збірник на пошану професора С.М. Возняка
  13. Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії
  14. Вокальне мистецтво: Історія. Сучасність. Перспективи
  15. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України

 

МАТЕРІАЛИ звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік завантажити

 

Щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних