Науково-дослідний Інститут історії, етнології та археології Карпат

Керівник – Кугутяк Микола Васильович, доктор історичних наук, доктор філософії, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Інститут історії, етнології та археології Карпат створено у квітні 2008 року як структурний підрозділ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Інститут, у якому діють відділи історії, етнології та археології, покликаний інтегрувати спеціалістів в галузі гуманітарних наук для якомога повнішого використання їх наукового потенціалу. Тому до виконання наукових проєктів залучаються провідні вчені Прикарпатського університету, а також інших науково-дослідних і навчальних закладів, фахівці країн Карпатського регіону.

Дана установа подає проаозиції Івано-Фрнаківській обласній раді щодо взяття на облік памґяток традиційної культури і археології, приймає участь в памґяткоохоронних, культурно-освітніх і туристично-рекреаційних заходах Івано=Франківської обласної ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Популярність науковців інституту вимірюється взаємодією з іноземними інституціями Польщі, Румунії, Словаччини, Чухії, Молдови, Угорщини, Австрії.

Контактна інформація – nniieak@pnu.edu.ua

Наказ про створення Інституту

Положення про Інститут