Навчально-дослідний центр напівпровідникового матеріалознавства

КерівникНикируй Любомир Іванович, кандидат фізико-математичних наук, професор.

Центр був створений у 2010 році на основі заснованої професором Фреїком Д. М. наукової школи з проблем напівпровідникового матеріалознавства. Співробітники центру працюють над виконанням вітчизняних і міжнародних наукових проєктів. Беруть участь в організації і проведенні відомих періодичних міжнародних конференцій з “Фізики і технології тонких плівок та наносистем”.

Пріоритетним напрямком роботи центру є видавництво міжнародного періодичного журналу “Фізика і хімія твердого тіла”, що індексується у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.

Контактна інформаціяlyubomyr.nykyruy@pnu.edu.ua 

Положення про НДЦ напівпровідникового матеріалознавства