Аспірантура

До уваги аспірантів (здобувачів)!
Нижче Ви можете завантажити індивідуальний план роботи (методичні рекомендації):

Індивідуальний план для аспірантів (за новими спеціальностями)

Індивідуальний план роботи аспіранта (здобувача) (за спеціальностями до 2016 р.)

 

Положення про Підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” завантажити

 

Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ОГОЛОШУЄ прийом до аспірантури та докторантури на 2020/2021 навчальний рік.

Перелік спеціальностей

011 Науки про освіту

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

025 Музичне мистецтво

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

281 Публічне управління та адміністрування

081 Право

091 Біологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

132 Матеріалознавство

171 Електроніка

201 «Агрономія»

205 «Лісове господарство»

227 – «Фізична терапія, ерготерапія»

 

Строки подачі заяв в аспірантуру (доктора філософії), проведення вступних випробувань, зарахування

Кожного календарного року ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (та доктора наук розміщуючи на офіційному сайті Університету відповідне оголошення.

Прийом заяв та документів у паперовій формі для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) розпочинається: о 9.00 годині 03 лютого 2020 року — перший етап; о 9.00 годині 16 липня 2020 року — другий етап.

Прийом іноземців на ступінь доктора філософії (Phd) та доктора наук здійснюється впродовж календарного року.

Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Прийом 2020 року в аспірантуру

Доктор філософії

Другий етап

Етапи вступної кампанії Навчання з відривом від виробництва Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)
Прийом документів 03 серпня 2020 року о 9.00
Закінчення прийому заяв і документів о 17.00 год. 17 серпня 2020 р.
Строки проведення Університетом вступних випробувань 18.08 – додаткове вступне випробування

20.08, 21.08 – іноземна мова

25.08 – фахове вступне випробування

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників 26 серпня  2020 р.
Терміни зарахування вступників за державним замовленням  не пізніше 31 серпня 2020 р.
не пізніше 31  серпня 2020 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності)

Третій етап

Етапи вступної кампанії Навчання з відривом від виробництва Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)
Прийом документів 05 жовтня 2020 року о 9.00
Закінчення прийому заяв і документів о 17.00 год. 16 жовтня 2020 р.
Строки проведення Університетом вступних випробувань з 19 жовтня до 23 жовтня 2020 р.

19 жовтня за не базовий рівень освіти

21 – іноземні мови

23 – спеціальність.

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників не пізніше 17.00 год. 26 жовтня 2020 р.
Терміни зарахування вступників за державним замовленням
не пізніше 31 жовтня 2020 р.
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності
не пізніше 31 жовтня 2020 р.

 

Перелік конкурсних предметів завантажити

Обсяги прийому та вартість навчання   завантажити

Перелік документів для вступу до аспірантури для здобуття доктора філософії (Phd), які подає вступник. 

Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) подають на ім’я ректора Університету такі документи:

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі при вступі до Університету для здобуття доктора філософії (Phd)

 1. Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) подають на ім’я ректора Університету такі документи:
 • особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора;
 • особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою (бланк завантажується з сайту Приймальної комісії перейти);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії (за наявності);
 • копію і оригінал диплома спеціаліста або магістра з додатком (або нотаріально завірена копія);
 • копію і оригінал диплома бакалавра з додатком (або нотаріально завірена копія);
 • посвідчення для осіб, які повністю або частково склали екзамени кандидатського мінімуму (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см, а також електронне фото шириною не менше 120 пікселів та висотою не менше 150 пікселів;
 • рекомендацію або направлення (за наявності);
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного податкового номера;
 • пластиковий швидкозшивач з 25 файлами.

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після подання документів Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступників до складання вступних іспитів для здобуття ступеня доктора філософії (Phd).

 

Програмові вимоги для вступу розміщені на офіційному сайті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у розділі «приймальна комісія, вступ на доктора філософії» перейти.

 

Крім того, проводиться прийом документів для складання кандидатських іспитів з наступних спеціальностей:

01.01.01 – Математичний аналіз;

01.01.06 – Алгебра та теорія чисел;

01.04.07 – Фізика твердого тіла;

01.04.18 – Фізика і хімія поверхні;

01.04.24 – Фізика колоїдних систем;

03.00.04 – Біохімія;

03.00.05 – Ботаніка;

03.00.16 – Екологія;

05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали;

05.27.01 – Твердотільна електроніка;

06.01.01 – Загальне землеробство;

06.03.03 – Лісознавство і лісівництво;

07.00.01 – Історія України;

07.00.02 – Всесвітня історія;

07.00.05 – Етнологія;

07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;

08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

09.00.05 – Історія філософії;

09.00.07 – Етика;

10.01.01 – Українська література;

10.01.05 – Порівняльне літературознавство;

10.01.06 – Теорія літератури;

10.02.01 – Українська мова;

10.02.15 – Загальне мовознавство;

12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.02 – Теорія і методика навчання (українська мова);

13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти;

13.00.08 – Дошкільна педагогіка;

17.00.03 – Музичне мистецтво;

17.00.05 – Образотворче мистецтво;

17.00.06 – Декоративне і прикладне мистецтво;

19.00.05 – Соціальна психологія; психологія соціальної роботи;

19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія;

23.00.02 – Політичні інститути та процеси;

23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;

24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;

24.00.03 – Фізична реабілітація;

26.00.01 – Теорія та історія культури;

26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство.

 

Список документів для складання кандидатського іспиту зі спеціальності для аспірантів та здобувачів нашого університету

 • Заяву на ім’я ректора університету.
 • Розгорнутий план дисертації (зразок на сайті).
 • Список публікацій.
 • Додаткову програму до кандидатського іспиту, затверджену на засіданні кафедри аспіранта (зразок на сайті).
 • Витяг із засідання кафедри про стан готовності дисертації.
 • Пластиковий швидкозшивач з файлами.

 

Список документів для складання кандидатських іспитів з філософії і іноземної мови для аспірантів та здобувачі інших навчальних закладів:

 • заяву на ім’я ректора;особистий листок обліку з автобіографією;
 • копію диплома і додаток про закінчення вищого навчального закладу (засвідчені відділом кадрів за основним місцям роботи, засвідчені печаткою установи);
 • копію трудової книжки (засвідчену відділом кадрів за основним місцям роботи, засвідчені печаткою установи);
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • пластиковий швидкозшивач і 10 файлів.
 • витяг про затвердження теми дисертації
 • Реферат з філософії (тема реферату узгоджується з професором Возняком Степаном Михайловичем на кафедрі філософії) обсяг реферату 25 друкованих сторінок шрифт 14.;
 • Реферат з іноземної мови: переклад 150 сторінок книги іноземного видання, за даним перекладом готується реферат обсягом 25 друкованих сторінок шрифт 14; на 3 сторінки наукова тема дослідження; словник термінів 150(термінів).Книги для перекладу затверджуються на відповідних кафедрах (англійської філології, німецької філології та світової літератури та французької мови)
 • Квитанція про оплату

Прийом документів проводиться до 31.03.(весняна сесія) та 30.09 (осіння сесія)

Оплату за кандидатські іспити провести до 31.03.(весняна сесія) та 30.09 (осіння сесія)

Реферати з філософії і іноземної мови (з допуском викладача кафедри іноземної мови) подаються у відділ аспірантури до 31.03.(весняна сесія) та 30.09 (осіння сесія).

 

 

Список документів, які подають аспіранти та здобувачі інших навчальних закладів у відділ аспірантури та докторантури ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” для складання кандидатського іспиту зі спеціальності або додаткового іспиту

 

 • Заяву на ім’я ректора університету.
 • Лист клопотання на ім’я ректора університету вузу де закріплений аспірант (здобувач).
 • Копія рішення спеціалізованої вченої ради про призначення складання додаткового кандидатського іспиту
 • Особистий листок обліку з автобіографією.
 • Копію диплома і додаток про закінчення вищого навчального закладу (засвідчені відділом кадрів за основним місцям роботи, завірені печаткою установи).
 • Посвідчення про складені кандидатські іспити з філософії та іноземної мови.
 • Витяг із засідання Вченої ради університету (інституту) про затвердження теми дисертації.
 • Розгорнутий план дисертації (3-4 сторінки).
 • Список публікацій.
 • Додаткову програму до кандидатського іспиту, затверджену на засіданні кафедри аспіранта і вченій раді відповідного структурного підрозділу.
 • Витяг із засідання кафедри про стан готовності дисертації.
 • Копію паспорта та ідентифікаційного коду.
 • Пластиковий швидкозшивач із файлами.
 • Квитанція про оплату

 

Важливі документи:

 • Заява про складання кандидатського іспиту завантажити
 • Протокол засідання кафедри про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту завантажити
 • План-проспект дисертаційного дослідження завантажити
 • Додаткова програма кандидатського іспиту завантажити
 • Список власних публікацій завантажити
 • Тематика рефератів з філософії завантажити
 • ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ для аспірантів та здобувачів «доктора філософії» завантажити