Аспірантура, докторантура

На базі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника у 1991 році була відкрита аспірантура. У вересні 1991 року на підставі результатів складання вступних іспитів та рішення приймальної комісії на навчання до аспірантури з 01 листопада було зараховано 10 аспірантів з відривом від виробництва та 4 аспіранти без відриву від виробництва за державним замовленням. У 1994 році відкрита докторантура.

 

Навчання в аспірантурі передбачає 2 форми: з відривом від виробництва, що триває 3 роки, і навчання без відриву від виробництва (4 роки). Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва, упродовж трьох років одержують стипендію і забезпечуються житлом при умові наявності вільних місць у гуртожитку.


 

Контакти:

 

Завідувач відділу аспірантури і доктрантури: д.ф.-м.н., проф. Ільницький Роман Васильович.

 

Поштова адреса:
Відділ аспірантури і докторантури,
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”,
вул. Шевченка, 57,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

Розміщення відділу:
Будинок Вчених, к.208,
вул. Шевченка, 79, м. Івано-Франківськ
тел.: +38 0342 733127
факс: +38 0342 733127
Електронна пошта: r.v.ilnitsky@gmail.com

 

За час існування аспірантури та докторантури для підготовки фахівців за різними науковими напрямками проводилось відкриття нових спеціальностей. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у докторантурі та аспірантурі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” здійснюється на 6 факультетах і 6 інститутах. Так, станом на червень 2015 року в аспірантурі відкрито вже 60 спеціальностей за 18 напрямками та 16 спеціальностей докторантури. На даний час в аспірантурі навчається 349 аспірантів, серед них 35 аспірантів навчається за рахунок контрактної форми навчання, 200 аспірантів – з відривом від виробництва (з них: 13 аспірантів – на контрактній формі) та 149 аспірантів навчається без відриву від виробництва (з них: 22 аспіранти – на контрактній формі) та 55 аспірантів знаходяться у академічній відпустці по догляду за дитиною, за станом здоров’я. У докторантурі навчається 13 докторантів. На всіх етапах підготовки фахівців в аспірантурі та докторантурі університету залучені провідні доктори наук та кандидати наук.

 

В університеті існує чітко відпрацьована система наукової та професійної підготовки аспірантів. Для підготовки до складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови викладачі кафедри філософії та соціології філософського факультету та викладачі факультету іноземних мов кафедр англійської, німецької та французької філології проводять у період з 01.11. кожного навчального року до 30.04. наступного року лекційні, семінарські та практичні заняття із аспірантами. Також, для поглибленого вивчення іноземної мови для аспірантів та здобувачів наукового ступеня функціонують шести місячні курси іноземних мов.

 

Вчена рада університету, ректорат, вчені ради факультетів та інститутів постійно приділяють увагу аналізу ефективності роботи докторантури та аспірантури.

 

За роки функціонування аспірантури у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” поповнив не тільки свої кафедри науковими і науково-педагогічними працівниками вищої кваліфікації, а і вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ та підприємств Західного регіону. На сьогоднішній день спостерігається тенденція збільшення захисту кількості як кандидатських та докторських дисертацій випускниками нашої аспірантури та докторантури зменшення віку молодих науковців.