Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України

Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України

Тривалість проєкту: з 01.01.2021 по 31.12.2023

Сума  фінансування: 2302,100 тис. грн.

Виконавець проєкту: : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проект МОН України для молодих вчених)

Мета проекту: Полягає у розробці й обґрунтуванні фундаментальних науково-теоретичних, методологічних, організаційно-методичних та прикладних засад і рекомендацій щодо формування інноваційного механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою на макро- та мікрорівнях в Україні.

Завдання проєкту:

  1. дослідити проблеми стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою в Україні на – макро та -мікро рівнях;

2.Обґрунтувати основні фактори впливу на стратегічне публічне управління економічною та енергетичною безпекою в Україні;

  1. Дослідити систему ризиків, які впливають на погіршення економічної та енергетичної безпеки України та запропонувати шляхи їх мінімізації;
  2. Провести соціологічне дослідження оцінки ефективності стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою в Україні.

Очікувані результати:

  1. Дослідити проблеми стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою в Україні на -мікро та -макро рівнях;
  2. Обґрунтувати основні фактори впливу на стратегічне публічне управління економічною та енергетичною безпекою в Україні;
  3. Дослідити систему ризиків, які впливають на погіршення економічної та енергетичної безпеки України ;
  4. Запропонувати шляхи їх мінімізації ;
  5. Провести соціологічне дослідження оцінки ефективності стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою в Україні;
  6. Забезпечити формування та розвиток системи соціальної відповідальності бізнесу в контексті забезпечення економічної та енергетичної безпеки в Україні;
  7. Розвинути систему обліково-аналітичних інструментів підтримки управлінських рішень на користь цілей сталого розвитку задля забезпечення економіко- енергетичної безпеки підприємств.

Контактна особа і менеджер проєкту Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:, кандидат економічних наук, доцент Максимів Юлія Василівна,

e-mail:  yuliia.maksymiv@pnu.edu.ua