«EUREKA info day» (вебінар)

Міністерство освіти і науки України 19 вересня 2019 року за участі представників Секретаріату Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми «EUREKA» (далі – програма EUREKA) проводить інформаційно-комунікативний захід «EUREKA info day» (вебінар).

Метою заходу є інтенсифікація впровадження вітчизняних інноваційних науково-технічних розробок у виробництво, здійснення конкурентоспроможних на світовому ринку досліджень та розробок невійськового призначення. Програма EUREKA сприяє розробленню конкурентної продукції, впровадженню новітніх технологічних процесів у виробництво, наданню послуг високої якості, розширенню міжнародного співробітництва, збільшенню продуктивності праці, залученню промислових та дослідних установ до виконання спільних розробок.

Під час заходу буде представлено інформацію про особливості функціонування програми EUREKA, критерії відбору потенційних мережевих проектів програми, можливість залучення зовнішніх джерел фінансування інноваційних проектів, а також практичний інструментарій, який використовується програмок).

Програму заходу буде надіслано на адреси зареєстрованих учасників ближче до дати проведення, а також розміщено на сайті МОН в підрозділі: МОН / Наука / Інноваційна діяльністі та трансфер технологій / Міжнародна програма EUREKA / Заходи EUREKA / Eureka info day.

До участі у заході запрошуються представники закладів вищої освіти, наукових установ, наукових парків, інших інноваційних структур, громадських організацій та реального сектора економіки, до сфери інтересів яких належать продукування інноваційного продукту/ технології/ послуги.

У разі зацікавленості, для підтвердження участі у заході, необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://t.ly/5mXR.

Контактний телефон: + 38 (044) 287 82 17, звертатись до: Олени Харіної, kharina@mon.gov.uaolena.kharina@gmail.com.

Участь у заході безкоштовна.

Програма «EUREKA» – це нові можливості реалізації індивідуальних та спільних малих і великих проектів.

EUREKA, (англ. European Research Coordination Agency, «E!») — міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма, створена для здійснення досліджень та розробок конкурентноспроможних на світовому ринку.

Програма налічує 42 країни-учасниці, серед яких і Україна.

Метою програми «EUREKA» є впровадження інноваційних науково-технічних розробок у виробництво, здійснення конкурентноспроможних на світовому ринку досліджень та розробок (R&D) невійськового призначення.

Програма «EUREKA» також сприяє розробці виробів, впровадженню технологічних процесів, наданню послуг високої якості, розширенню міжнародного співробітництва, збільшенню продуктивності праці, залученню промислових та дослідних установ до виконання спільних розробок.

Окрім того, програма сприяє підвищенню продуктивності та конкурентоспроможності європейської промисловості та економіки, а також створенню основи для покращення якості життя та зайнятості населення. Зазначені задачі реалізуються за допомогою спільних наукових проектів.

Основними напрямами співробітництва в рамках цієї програми є:

МЕДИЧНІ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

– створення препаратів

– ліки та фармацевтичні препарати

– мікробіологія

– сільськогосподарські продукти

ЗВ’ЯЗОК

– діалогові аудіовізуальні ресурси

– технології ширострічкової мережі

– системи передачі

ЕНЕРГІЯ

– зберігання енергії

– генерація енергії

– транспортування енергії

– альтернативні джерела енергії

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

– мікроелектроніка

– програмне забезпечення та апаратні засоби ЕОМ

– мікросистеми

– нанотехнології

– розумні картки

ТРАНСПОРТ

– самодостатні системи вантажних перевозок

– транспортування різними видами транспорту

– автомобілі

– технології суднобудування

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

– індустріальні, сільськогосподарські та міські відходи

– повітряне та шумове забруднення

– якість води

– екологічний менеджмент

– чисті технології виробництва

– рециркуляція

– лісове господарство

– морські ресурси

ІНДУСТРІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЛАЗЕРИ

НОВІ МАТЕРІАЛИ

ВИРОБНИЦТВО/РОБОТИ

 

В рамках програми «EUREKA» реалізуються наступні типи проектів:

  1. Індивідуальні проекти (Individual project). Незалежні один від одного проекти, які формуються в одній з перерахованих сфер, та реалізовуються в рамках загальних процедур програми «EUREKA».
  2. «Парасольні» проекти (Umbrella projects). Проекти, які об’єднані в рамках відповідних наукових напрямків діяльності, і мають самостійні цілі та задачі. Зазначене поєднання полегшує процес ініціювання проектів та підбору партнерів. На даний час в рамках програми функціонують 9 «парасоль» (EUROMAR, EUROENVIRON, EUROAGRI, EUROSURF, CARE ELECTRONICS, FACTORY, WOOD-INITIATIVE, LOGCHAIN, EUROTOURISM).
  3. Кластерні проекти (Cluster projects). На відміну від «парасольних» проектів, кластери — об’єднання проектів, які націлені на певний стратегічний напрям співробітництва в рамках даної програми. Тобто, проекти, які входять в кластер, мають на меті виробництво конкретного кінцевого продукту і охоплюють різні наукові напрямки необхідні для досягнення результату.
  4. EUROSTARS — європейська програма розвитку малих та середніх підприємств в сфері інноваційної діяльності. Програма направлена на проведення досліджень в будь-якому науковому напрямку і метою зазначеного є розвиток нового продукту, процесу або послуг.