Навчально-науковий інститут українознавства

Директор Ґрещук Валентина Василівна − кандидат філологічних наук, доцент

Заснований у 1996 році. Інститут українознавства заявив про себе як потужний осередок українознавчих студій. Пріоритетний напрямок досліджень – закономірності національно-культурного відродження в Галичині як складової процесу загальнонаціонального українського відродження. Разом з Інститутом української мови НАН України виступив співзасновником Прикарпатського дериватологічного центру імені І. І. Ковалика. Інститут видає науково-теоретичний журнал «Українознавчі студії», а також збірник «Українознавство: документи, матеріали, раритети». В Інституті українознавства підготовлено й опубліковано понад 50 монографій та близько 200 статей. У 2019 опубліковано перший том унікальної праці «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові».

На міжнародному рівні співпраця Інституту пов’язана з Варшавським, Люблінським та Ягелонським університетами (Польща), Оломоуцьким університетом (Чехія), Українським вільним університетом (Німеччина). 

Контактна інформація: nniu@pnu.edu.ua

Наказ МОН про створення інституту

Положення