Аспірантура

До уваги аспірантів (здобувачів)!
Нижче Ви можете завантажити індивідуальний план роботи (методичні рекомендації):

Положення про Підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (Завантажити)

Індивідуальний план роботи аспіранта (здобувача)Методичні рекомендації (.pdf, 501 kb).

 

Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ОГОЛОШУЄ прийом до аспірантури та докторантури на 2017/2018 навчальний рік.

 

Прийом заяв та документів у паперовій формі для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) відбувається два рази на рік

 • І етап розпочинається о 9.00 годині 01 березня 2017 року до 15 березня 2017 року (за кошти фізичних та юридичних осіб
 • ІІ етап розпочинається о 9.00 годині 12 липня 2017 року до 07 серпня 2017 року (державного замовлення і за кошти фізичних та юридичних осіб)!

І етап вступної компанії (за кошти фізичних та юридичних осіб) 

 

Етапи вступної кампанії Навчання на очній (денній, вечірній) та

заочній формі навчання

Закінчення прийому заяв і документів о 17.00 год. 15 березня 2017 року
Строки проведення Університетом вступних випробувань з 16 березня до 23 березня 2017 р.
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників не пізніше 17.00 год. 24 березня 2017 р.
Виконання умов до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 березня 2017 р.
Терміни зарахування вступників не пізніше 15 вересня 2017 р.

 

ІІ етап вступної компанії (державного замовлення і за кошти фізичних та юридичних осіб) 

 

Етапи вступної кампанії Навчання на очній (денній, вечірній) та

заочній формі навчання

Закінчення прийому заяв і документів о 17.00 год. 07 серпня 2017 року
Строки проведення Університетом вступних випробувань з 09 серпня до 18 серпня 2017 р.
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників не пізніше 17.00 год. 21 серпня 2017 р.
Виконання умов до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 25 серпня 2017 р
Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 26 серпня 2017 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 серпня 2017 року

 

Порядок прийому заяв та документів для участі
у конкурсному відборі при вступі до Університету для здобуття доктора філософії (Phd)

Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) подають на ім’я ректора Університету такі документи:

 • особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора;
 • особистий листок обліку з автобіографією (бланки завантажується з сайту Приймальної комісії www.pu.if.ua, розділ “Прийом до Університету”)
 • копію і оригінал диплома спеціаліста або магістра з додатком (або нотаріально завірена копія);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії (за наявності);
 • посвідчення для осіб, які повністю або частково склали екзамени кандидатського мінімуму (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см, а також електронне фото шириною 120 пікселів та висотою 150 пікселів;
 • рекомендацію або направлення (за наявності);
 • копію трудової книжки (засвідчену відділом кадрів за основним місцям роботи, засвідчені печаткою установи) за наявності;
 • копію паспорта;
 • ідентифікаційний номер
 • пластиковий швидкозшивач з 25 файлами.

Перелік спеціальностей

011 Науки про освіту

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

025 Музичне мистецтво

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

074 Публічне управління та адміністрування

081 Право

091 Біологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

132 Матеріалознавство

171 Електроніка

201 «Агрономія»

205 «Лісове господарство»

227 – «Фізична реабілітація»

Програмові вимоги для вступу розміщені на офіційному сайті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у розділі «приймальна комісія, вступ на доктора філософії».

 

 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” проводить прийом документів для складання кандидатських іспитів з наступних спеціальностей:

01.01.01 – Математичний аналіз;

01.01.06 – Алгебра та теорія чисел;

01.04.07 – Фізика твердого тіла;

01.04.18 – Фізика і хімія поверхні;

01.04.24 – Фізика колоїдних систем;

03.00.04 – Біохімія;

03.00.05 – Ботаніка;

03.00.16 – Екологія;

05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали;

05.27.01 – Твердотільна електроніка;

06.01.01 – Загальне землеробство;

06.03.03 – Лісознавство і лісівництво;

07.00.01 – Історія України;

07.00.02 – Всесвітня історія;

07.00.05 – Етнологія;

07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;

08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

09.00.05 – Історія філософії;

09.00.07 – Етика;

10.01.01 – Українська література;

10.01.05 – Порівняльне літературознавство;

10.01.06 – Теорія літератури;

10.02.01 – Українська мова;

10.02.15 – Загальне мовознавство;

12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.02 – Теорія і методика навчання (українська мова);

13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти;

13.00.08 – Дошкільна педагогіка;

17.00.03 – Музичне мистецтво;

17.00.05 – Образотворче мистецтво;

17.00.06 – Декоративне і прикладне мистецтво;

19.00.05 – Соціальна психологія; психологія соціальної роботи;

19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія;

23.00.02 – Політичні інститути та процеси;

23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;

24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;

24.00.03 – Фізична реабілітація;

26.00.01 – Теорія та історія культури;

26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство.

 

Список документів для складання кандидатського іспиту зі спеціальності для аспірантів та здобувачів нашого університету

 • Заяву на ім’я ректора університету.
 • Розгорнутий план дисертації (зразок на сайті).
 • Список публікацій.
 • Додаткову програму до кандидатського іспиту, затверджену на засіданні кафедри аспіранта (зразок на сайті).
 • Витяг із засідання кафедри про стан готовності дисертації.
 • Пластиковий швидкозшивач з файлами.

 

Список документів для складання кандидатських іспитів з філософії і іноземної мови для аспірантів та здобувачі інших навчальних закладів:

 • заяву на ім’я ректора;особистий листок обліку з автобіографією;
 • копію диплома і додаток про закінчення вищого навчального закладу (засвідчені відділом кадрів за основним місцям роботи, засвідчені печаткою установи);
 • копію трудової книжки (засвідчену відділом кадрів за основним місцям роботи, засвідчені печаткою установи);
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • пластиковий швидкозшивач і 10 файлів.
 • витяг про затвердження теми дисертації
 • Реферат з філософії (тема реферату узгоджується з професором Возняком Степаном Михайловичем на кафедрі філософії) обсяг реферату 25 друкованих сторінок шрифт 14.;
 • Реферат з іноземної мови: переклад 150 сторінок книги іноземного видання, за даним перекладом готується реферат обсягом 25 друкованих сторінок шрифт 14; на 3 сторінки наукова тема дослідження; словник термінів 150(термінів).Книги для перекладу затверджуються на відповідних кафедрах (англійської філології, німецької філології та світової літератури та французької мови)
 • Квитанція про оплату

Прийом документів проводиться до 31.03.(весняна сесія) та 30.09 (осіння сесія)

Оплату за кандидатські іспити провести до 31.03.(весняна сесія) та 30.09 (осіння сесія)

Реферати з філософії і іноземної мови (з допуском викладача кафедри іноземної мови) подаються у відділ аспірантури до 31.03.(весняна сесія) та 30.09 (осіння сесія).

 

 

Список документів, які подають аспіранти та здобувачі інших навчальних закладів у відділ аспірантури та докторантури ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” для складання кандидатського іспиту зі спеціальності або додаткового іспиту

 

 • Заяву на ім’я ректора університету.
 • Лист клопотання на ім’я ректора університету вузу де закріплений аспірант (здобувач).
 • Копія рішення спеціалізованої вченої ради про призначення складання додаткового кандидатського іспиту
 • Особистий листок обліку з автобіографією.
 • Копію диплома і додаток про закінчення вищого навчального закладу (засвідчені відділом кадрів за основним місцям роботи, завірені печаткою установи).
 • Посвідчення про складені кандидатські іспити з філософії та іноземної мови.
 • Витяг із засідання Вченої ради університету (інституту) про затвердження теми дисертації.
 • Розгорнутий план дисертації (3-4 сторінки).
 • Список публікацій.
 • Додаткову програму до кандидатського іспиту, затверджену на засіданні кафедри аспіранта і вченій раді відповідного структурного підрозділу.
 • Витяг із засідання кафедри про стан готовності дисертації.
 • Копію паспорта та ідентифікаційного коду.
 • Пластиковий швидкозшивач із файлами.
 • Квитанція про оплату

 

Важливі документи: